top of page
  • Anna Lazorčáková

Stredoškoláci na praxi, detičky v škôlke

Školáci už majú po jarných prázdninách. Viaceré deti ich strávili doma, iné boli u starých rodičov. Pracujúci rodičia, ktorí nemohli zostať doma, využili možnosť fungovania materských škôl. Záujem o jarnú školu prejavili aj stredoškoláci, chýba im totižto prax.


Počas prázdnin fungovali školy za platných protipandemických opatrení. Záujem o vzdelávanie počas voľna bol zo strany rodičov i žiakov.


DO ŠKOLY SA VRÁTILI OD OKTÓBRA

V prvý deň prázdnin otvorila Stredná odborná škola (SOŠ) technická Jarnú školu. „Sme typ školy, kde žiaci získavajú najmä praktické zručnosti a tie sa dištančnou formou vyučovania nedajú nadobudnúť v dostatočnej miere, preto sme sa rozhodli venovať počas jarnej školy len predmetu odborný výcvik,“ uviedla Daniela Šidlovská, riaditeľka školy dôvod, prečo vzišla táto iniciatíva.

V škole od októbra prebiehalo len dištančné vzdelávanie žiakov. Od začiatku februára začala prezenčná výučba žiakov končiacich ročníkov, ktorých čaká maturitná, resp. záverečná skúška. Prax počas jarnej školy absolvovalo spolu 65 študentov troch prváckych a jednej tretiackej triedy, čo je v prepočte 66 percent. Výučba prebiehala podľa harmonogramu, v skupinách boli piati žiaci a jeden majster odbornej výchovy. „Prvá skupina s piatimi žiakmi prišla do školy v pondelok a utorok. Druhá skupina, teda zvyšní piati žiaci v stredu a vo štvrtok. Tak sa k odbornému výcviku dostal každý žiak na dva dni,“ poznamenala riaditeľka. Posledný deň prázdnin bol vyčlenený pre individuálne konzultácie.BEZ PRAXE TO NEJDE

Jarná škola mala žiakom pomôcť nadobudnúť praktické zručnosti, ktoré sú pre ich odbor najdôležitejšie. Pedagógovia pri osobnom kontakte môžu žiakom odovzdať viac vedomostí, ale najmä ich pretaviť na tak potrebné praktické zručnosti. „Viete si predstaviť elektrikára, ktorý síce vie teoreticky popísať, ako sa zapája zásuvka, ale reálne by ju nikdy nezapojil?,“ zamyslela sa D. Šidlovská, ktorá si nevie predstaviť absolventa, ktorý by mal prax len dištančne.


ŠKÔLKARI V TRIEDACH

Ako každý rok, aj teraz mali rodičia možnosť umiestniť deti do materských škôlok. Veľkosť tried tak závisela od záujmu. Napríklad na Komenského ulici je zapísaných 70 škôlkarov. „V čase jarných prázdnin navštevovalo škôlku dvadsaťdva detí. Otvorená bola jedna trieda a v práci sa striedali dve učiteľky,“ informovala nás Helena Jendrichovská, jedna z učiteliek elokovaného pracoviska MŠ Vsetínska. Materská škola fungovala v inom režime ako bežne. Vzhľadom na počet prihlásených detí fungovala len zmiešaná skupina od 3 do 6 rokov.

Návšteva predškolských zariadení pomáha deťom v socializácii a vzájomnej interakcii. „Skoro po dvojmesačnej prestávke je otvorenie škôlok prínosom pre rodičov, ale hlavne pre deti, ktorým už chýbali kamaráti, ale určite aj pani učiteľky,“ uzavrela H. Jendrichovská.Anna Lazorčáková, foto: archív SOŠ, MŠ


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 8 (3. marec 2021)

Comments


bottom of page