top of page
  • Peter Rindoš

FOTO Stavať pod osadou v Podsadku nie je možné. Prioritou sú školské objekty

Updated: Mar 22, 2022

Pod osadou v časti Podsadek v Starej Ľubovni chceli miestni Rómovia stavať rodinné domy. Žiadosť o odkúpenie pozemkov im poslanci zamietli, hlavným dôvodom je plánovaná výstavba materskej školy na rovnakom mieste.Celkovo piati záujemcovia žiadali mesto odpredať vyše 2 700 metrov štvorcových, každému s výmerou 541 štvorákov. „Išlo o združenú žiadosť s cenou 20 eur za meter štvorcový,“ poznamenal pred poslancami Štefan Žid, vedúci správy majetku na radnici v Starej Ľubovni.

Majetková komisia zastupiteľstvu neodporučila pozemky predávať. „Z dôvodu, že na pozemku je vydané platné územné rozhodnutie na výstavbu materskej školy,“ uviedla v dokumentoch radnica.


Pozemok a sklad už vlastní mesto

Pozemky, o ktoré sa obyvatelia osady zaujímali, sa nachádzajú na okraji niekdajšieho ihriska. V blízkosti je aj budova skladov civilnej ochrany (CO), ktorá donedávna patrila štátu. Správca z ministerstva vnútra ju však viedol ako prebytočný majetok, a tak sa o ňu zaujímalo mesto. Približne pred rokom a pol o nej hovoril pri návšteve minister vnútra Roman Mikulec so staroľubovnianskym primátorom Ľubošom Tomkom. „Objekt skladu civilnej ochrany s približne 3 500 metrov štvorcovými pozemku je už zapísaný na liste vlastníctva Starej Ľubovne,“ informoval nedávno primátor.Práve bývalý sklad CO má v budúcnosti slúžiť pre potreby vzdelávania detí a mládeže, čomu sa zaviazalo mesto aj pri prevode vlastníctva. „Budova je v dobrom stavebno-technickom stave. Uvidíme, či bude v budúcnosti slúžiť pre potreby materskej školy alebo pre ďalšie rozširovanie školských kapacít, keďže je tu priestor riešiť celý pozemok komplexne,“ poznamenal Ľ. Tomko.


Investície z Plánu obnovy?

Prípadnému riešeniu školskej vybavenosti pod osadou v Podsadku by mal v blízkej budúcnosti viac napovedať Plán obnovy. Mechanizmus rozvoja z európskych prostriedkov totiž ráta aj s investíciami do vzdelávania a infraštruktúry. V Podsadku by sa tak mali v budúcnosti dočkať lepšieho vybavenia, vrátane vybudovania chýbajúcej jedálne s kuchyňou. „Pred časom sme absolvovali stretnutie so zástupcami ministerstva školstva, kde sa má v rámci Plánu obnovy riešiť dvojzmenná prevádzka a zdroje by mali byť veľkorysejšie. Pôvodný rozpočtový náklad z roku 2016/17 na materskú školu v Podsadku bol 1,6 milióna eur, teraz je na úrovni dvoch miliónov. Celkovo je však v hre viacero alternatív. Návrhmi riešenia sa budeme intenzívnejšie zaoberať v mesiacoch apríl, máj,“ uviedol primátor.Komplikovaná otázka bývania

V Podsadku, blízko osady mesto v súčasnosti nemá k dispozícii žiadne pozemky na predaj. Zároveň priznáva, že tu chýbajú možnosti občianskej vybavenosti, čo cítiť aj pri tlaku na prípadnú výstavbu. „Je pravdou, že v tejto lokalite je otázka bývania komplikovaná. Ten tlak tu je, ale dotknuté územie nie je určené na výstavbu,“ podotkol pred poslancami primátor Starej Ľubovne. Podľa jeho odhadov žije v samotnej osade Podsadek približne 1 200 až 1 300 obyvateľov. Z nich asi polovica sa nachádza vo vekovej hranici povinnej školskej dochádzky.


foto: Martin Mrug

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 10 (16. marec 2022)

Kommentare


bottom of page