top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Starodôchodcovia sa dočkali zrovnania penzie

Updated: Jul 14, 2020


DSC_0020

Dlhoročný boj tzv. starodôchodcov o úpravu dôchodkov je na dobrej ceste. Dôchodky sa budú  upravovať tým, ktorí išli do penzie pred 1. januárom 2004.


Títo dôchodcovia vytrvalo poukazovali na skrivodlivosť, znevýhodnení boli hlavne tí, ktorí pred „zaslúženým odpočinkom“ viac zarábali. V starom systéme sa pri výpočte dôchodku totiž nebral do úvahy celý príjem a obmedzená bola aj maximálna výška penzie. Maximálny priemerný mesačný zárobok na výpočet starobného dôchodku bol obmedzený sumou 4 067 korún (135 €). V roku 2004 sa výpočet zmenil, uplatnil sa princíp zásluhovosti. Zákon účinný od 1. 1. 2004  zohľadňuje celú výšku príjmov, z ktorých poistenec platí odvody do Sociálnej poisťovne. „Konečne sme sa dočkali. Bol to dlhý boj za starodôchodcov, osobne som napísal v priebehu 7-8 rokov okolo dvadsiatky listov postupne trom ministrom. Neustále sme upozorňovali, hlavne ústredie Jednoty dôchodcov na túto nespravodlivosť,“ vyjadril spokojnosť Mikuláš Jura, podpredseda Jednoty dôchodcov, okresnej organizácie a predseda mestskej organizácie v Starej Ľubovni.


Nedotkne sa to všetkých Zmena sa tak dotkne priznaných dôchodkov do konca roka 2003, ktoré sú nižšie ako dôchodky, ktoré boli penzistom vyrátané pri rovnakých zárobkoch a rovnako odpracovaných rokoch podľa nového zákona. S prepočtami dôchodkov by sa tak malo začať v tomto roku a týkať by sa to malo okolo 300 tisíc dôchodcov, zvýšenie dôchodku sa však dotkne v roku 2018 len približne 88 400 ľudí. Tieto čísla sú len predbežné, konkrétne podmienky bude určovať zákon a jasné budú až po jeho schválení. SP, pobočka Stará Ľubovňa momentálne nevie vyselektovať, koľkých ľudí sa to dotkne v našom okrese. „Tieto dôchodky sa budú prepočítavať individuálne a takto prepočítané budú vyplatené so spätnou účinnosťou od 1. januára 2018,“ informovala nás Danka Matiová, riaditeľka tunajšej pobočky SP. Penzisti, hlavne tí, ktorí zarábali viac, by si tak mali prilepšiť o desiatky eur. Starodôchodcov, kedysi s príjmami na úrovni priemernej mzdy a nižšími, sa to týkať nebude. Vyplácať spätne, za predošlé roky, sa nebude. Pre zaujímavosť, priemerná výška starobného dôchodku v našom okrese bola v roku 2016 len 379,40 € (počet dôchodcov: 7761) a predčasného starobného dôchodku 349,14 € (144 dôchodcov). Medziročne pribudne v okrese okolo 150 ľudí poberajúcich penziu.


ILU. FOTO: E. Halamová, z otvorenia nového Klubu dôchodcov


Σχόλια


bottom of page