top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Stará sa o zeleň pred bytovkou, robí to rád


Aké sú mestské pravidlá pre aktívnych obyvateľov?


Mnohí obyvatelia nášho mesta sa snažia skrášliť priestor pred svojím panelákom. Príkladom je napríklad bytovka pri okresnom úrade, kde bolo v 70-tych rokoch len zopár kríkov. To sa ale zmenilo, pomohla aj náhoda. Jeden z obyvateľov sa v tom čase stavil s priateľom, že pred vchodom vypestuje živý plot.


Plot je dnes už takmer hotový. „Raz doviezli k prvému vchodu zopár kríkov, a tým to celé začalo. Postupne ako plot rástol sa stal nielen okrasným prvkom, ale aj proti prašnou a protihlukovou bariérou, a to ma na tom bavilo najviac,“ povedal Ján Mosorjak, aktívny obyvateľ, ktorý by svoje dielo chcel dokončiť ešte v tomto roku.


Pri pestovaní mu pomohla veľká dávka trpezlivosti. Potreboval ju najmä pri rozširovaní nových častí plotu, ale aj s koscami, ktorí občas nechtiac vykosili nové výhonky. „Keď ponoríte jeden prútik kríku do zeme, tak za rok vyrastú nové desaťcentimetrové výhonky. Počas roka sa musí okopávať, strihať, plieť. Je to pre mňa taká milá babračka,“ s úsmevom dodal J. Mosorjak.


Iniciatíva je vítaná Občania, ktorí sa chcú pustiť do podobnej aktivity, by mali prebrať svoje plány najprv so samosprávou mesta, ktorá ich pri zveľaďovaní usmerní. „Treba požiadať mesto aspoň o nejaký predbežný súhlas, aké druhy drevín a rastlín chcú vysadiť. Chceme sa tým do budúcnosti vyhnúť nejakým problémom, napr. s inžinierskymi sieťami alebo, aby zeleň časom nezačala príliš zasahovať do okien a podobne,“ uviedol Miroslav Pristáš, referent životného prostredia a civilnej ochrany.


Treba dbať aj na celkový dojem, aby nová výsadba alebo úprava zelene ladila s okolitým prostredím. V tomto smere je k dispozícii aj grantová schéma mesta „Záleží nám na Starej Ľubovni“, cez ktorú je možné získať práve na takéto aktivity finančnú dotáciu až do výšky 500 eur.


Po schválení projektu ich občan môže využiť aj na vytvorenie zelene pred bytovým domom. V tomto roku bolo prijatých štrnásť žiadostí v rámci projektu, z toho približne štyri boli práve na výsadbu novej alebo revitalizáciu pôvodnej zelene.

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 27-28 (14. júl 2020)

Comentários


bottom of page