top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Stará Ľubovňa si berie vyše 900-tisícový úver. Má pomôcť k šetreniu

Updated: Mar 23, 2023

Šetrenie sa v týchto dňoch skloňuje na každom kroku. Aj mesto Stará Ľubovňa nedávno pristúpilo k úsporným opatreniam na verejnom osvetlení.

Pouličné lampy sa vypínajú vo vnútroblokových priestoroch po 22-tej hodine, hlavne pri zadných vchodoch a málo frekventovaných chodníkoch, na viacerých úsekoch sa aplikuje svietenie každej druhej lampy a úprava intenzity svietivosti. Najnovšie chce samospráva v šetrení pokračovať.


Napomôcť by k tomu mala veľká modernizácia verejného osvetlenia, na ktorú si berie mesto úver z environmentálneho fondu vo výške takmer 1 milión eur. Maximálna výška pôžičky je presne 933 434 € pri úrokovej sadzbe 0,1 %. Splácať ju bude 20 rokov, ročne vyše 47-tisíc eur. Úrok by mal počas celej doby splatnosti úveru predstavovať takmer 9 300 €.


Ráta sa s úsporou na osvetlení

Realizáciou plánovanej rekonštrukcie by sa malo ročne usporiť 41 158 kWh, čo predstavuje 72,47%-tnú úsporu spotreby, v peniazoch to predstavuje 9 878 €. Okrem tejto úspory sa predpokladá na šetrení úniku elektriny do zeme a podobne, v dôsledku nevyhovujúceho stavu káblového vedenia v sume približne 4 793 €. „Rekonštrukcia je nevyhnutná, už teraz máme rôzne problémy, či už na Zimnej alebo Vsetínskej ulici, kde nám vypadáva verejné osvetlenie,“ podotkol primátor Ľuboš Tomko a pripomenul, že nepôjde len o výmenu svietidiel, ale aj káblových rozvodov a stožiarov.

Kde sa bude rekonštruovať?
- Mýtna ulica (vrátane doplnenia časti pri hasičoch), Popradská (kruhový objazd – centrum, úsek k EKOSu), Poľská, Továrenská, Zámocká, Zamoyského, Podsadek, Za vodou, Jarmočná, Janka Kráľa, Duklianskych hrdinov, Prešovská, Hviezdoslavova
- Rekonštrukcia pozostáva z výmeny jestvujúcich svietidiel za svietidlá typ TITANIA LED, teda kompatibilný s ostatnými novými svietidlami v meste. Ku každému svietidlu bude dodaný komunikačný obojsmerný modul umožňujúci diaľkové ovládanie a reguláciu.
- V osvetľovacích stožiaroch bude podľa potreby vymenená elektrovýzbroj a stožiarová svorkovnica. Svietidlá osadené na výložníkoch na jestvujúcich stožiaroch VSD budú menené aj s výložníkom (napr. v Podsadku, na uliciach Mýtna, Janka Kráľa a na časti ulíc Jarmočná a Duklianskych hrdinov). V potrebných úsekoch bude vymenené aj káblové vedenie a stožiare na uliciach Popradská, Továrenská, Zamoyského, Mýtna - časť pri hrádzi, Za vodou, Janka Kráľa, Hviezdoslavova, a na časti ulíc Jarmočná, Duklianskych hrdinov a v časti Podsadku

Štátny úver nie je istý

Aj poslanci sa zhodli v tom, že núkajúce sa výhodné podmienky treba využiť. Zvlášť, ako podotkol poslanec Michal Filičko, rekonštrukcia je nevyhnutná a skôr či neskôr mesto dobehne a už nemusí mať takéto výhodné podmienky. Dodať ale treba, že o výhodný úver z environmentálneho fondu sa uchádzajú viaceré samosprávy a neznamená to, že bude mesto úspešné. „Všetky peniaze treba splatiť, verím v zdravý rozum mesta, že beriete úvery tak, že ich vieme splácať a mať zároveň voľné zdroje na spolufinancovanie projektov a podobne,“ naznačil opatrnosť poslanec Peter Bizovský.

Nateraz si pôžičku od štátu môže mesto dovoliť. Spĺňa podmienky, a to, že celková suma dlhu nesmie prekročiť 60 percent skutočných bežných príjmov a suma ročných splátok 25 % skutočných bežných príjmov. Samospráva sa spolieha aj na to, že splátky čiastočne vykryje aj úspora na zmodernizovanom osvetlení.

hm, foto: Mesto SL/V. Zima, archív ĽMS

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 10, 15. marca 2023)

Veľká obnova v roku 2015 
Rekonštrukcia v tak veľkom rozsahu, ako sa plánuje teraz, sa naposledy realizovala na sklonku roku 2015, vymenilo sa vtedy 489 svietidiel (z celkových 1200) za moderné LED-ky a zrealizovala sa tiež oprava siedmich rozvádzačov. Výsledkom bola hlavne okolo 47  %-tná úspora energie. Celková modernizácia verejného osvetlenia stála na okolo 530 tisíc eur, radnica získala z projektu 340-tisíc eur. 

Commentaires


bottom of page