top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Spustila sa registrácia áut

Updated: Jun 25, 2020


00847.MTS.00_00_01_15.Still001

Nová parkovacia politika v meste Stará Ľubovňa sa spustí 1. apríla. Už teraz by ale mali spozornieť vodiči. Prvým pracovným dňom tohto mesiaca, teda 2. marca sa spustila registrácia, a to rezidentských kariet, teda zvýhodnených pre obyvateľov, ktorí bývajú v jednej z piatich zón a takisto registrácia ročných parkovacích kariet, a to obyvateľov mesta a tiež abonentov, teda pre vodičov s pobytom mimo Starej Ľubovne. Radnica očakáva, že vydá okolo 400 zvýhodnených kariet.


Ako sa zaregistrovať?


Možnosti sú dve. Občan môže prísť priamo na mestský úrad, na pracovisko prvého kontaktu (prízemie), kde si registráciu vybaví a druhou možnosťou  je registrácia cez online formulár, ktorý je veľmi jednoduchý a kde si môžu obyvatelia z pohodlia domova zaregistrovať buď rezidentskú kartu za manipulačný poplatok 10 eur, alebo ročné parkovacie karty. Nájdu ho na webovej stránke mesta www.staralubovna.sk/parkovanie v sekcii rezidentské, resp. ročné parkovacie karty.


Zvýhodnené rezidentské karty budú mať tí obyvatelia mesta, ktorí bývajú v lokalitách, kde už budú spoplatnené parkoviská. Mesto určilo päť takýchto zón.


Koho sa týka zvýhodnené parkovanie?


Zónou A je historické centrum, teda Námestie sv. Mikuláša. „Tam je jediná výnimka, že obyvatelia nebudú mať vydané rezidentské karty priamo na námestie, a to preto, že ho chceme trošku otvoriť do budúcnosti aj pre návštevníkov a turistov a tiež, keď sa dokončí Vansová ulica, tých parkovacích miest bude menej, keďže môže dôjsť k uzatvoreniu polovičky tohto námestia,” vysvetlil prednosta mestského úradu Aleš Solár (na fotografii). Ako dodal, práve títo obyvatelia budú mať preto možnosť parkovať v zóne B, ktorá bude na Garbiarskej a Farbiarskej ul. a Levočskej (zadné trakty). Teda v lokalite, kde je VÚB banka, budova Jednoty a takisto pri zastávke, resp. oproti zastávke na Jakubany.


Zóna B – to sú obyvatelia Farbiarskej a Garbiarskej ul., títo majú takisto právo parkovať v zóne, kde bývajú, plus platí to, čo pri zóne A.


Obyvatelia bytovky oproti gymnáziu patria do zóny C. Táto Ul. 17. novembra má teda vyhradené parkovisko pri bytovke a takisto môžu jej vodiči zaparkovať pod mestským úradom v rámci rezidentského parkovania.


Zóna D je najväčšia, je určená pre obyvateľov Ul. 1. mája. Tí majú právo parkovať v rámci zóny pri pošte, starom cintoríne, pri kultúrnom dome, okresnom úrade a sociálnej poisťovni. Zóna E, teda obyvatelia v okolí nemocnice, Ulice obrancov mieru, Budovateľskej a Sládkovičovej majú právo v rámci rezidentského parkovania parkovať práve v týchto uliciach.


Treba ale povedať, že táto rezidentská alebo zvýhodnená karta bude platiť iba na jedno auto a rozhodne nebude mať nikto garantované miesto na číslo auta.


Aké doklady treba na registráciu?


Pri registrácii na mestskom úrade alebo cez online formulár potrebuje žiadateľ značku auta a technický preukaz. Ak príde osobne, predloží doklady o aute a pracovníčky prvého kontaktu mu po kontrole občianskeho preukazu vydajú kartu na jedno vozidlo.


„Karta je elektronická, teda dostane sa do nášho systému a aj samotná kontrola, ktorá bude vykonávaná pracovníkmi mestskej polície, bude prebiehať prostredníctvom čítačky alebo nejakého elektronického zariadenia, mobilu alebo tabletu,” vysvetlil prednosta MsÚ. Ako dodal, aj po stretnutí s občanmi mesta, ktoré bolo v Kine Tatra 11. februára, radnica registruje veľa podnetov k novej parkovacej politike. Mnohého sa obávajú. „Nevylučujeme zmeny, aj zo stretnutia s obyvateľmi vyplynuli nejaké návrhy, napr. aj zo strany ťažko zdravotne postihnutých osôb. Chceme sa tým zaoberať najprv v rámci komisie výstavby a potom nevylučujeme, že dôjde k prehodnoteniu všeobecno-záväzného nariadenia o regulovanom parkovaní v rámci mestského zastupiteľstva niekedy v novembri alebo decembri. Čiže je to určite živé VZN-ko a návrhy, ktoré padli po stretnutí s obyvateľmi, neberieme na ľahkú váhu,” podotkol prednosta MsÚ.


Už teraz radnica reagovala na podnet obyvateľov vysokých bytoviek v zóne na Ul. 1. mája a umožnila im parkovať aj v rámci celej zóny D. Rovnako plánuje pre lepšiu orientáciu v novinkách o parkovaní informovať obyvateľov formou letákov.


Podrobnejšie o tom, aké budú možnosti platieb za bežné parkovanie prinesieme v niektorom z ďalších vydaní ĽN.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 8/2020


Commentaires


bottom of page