top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Spustila sa štvrtá zbraňová amnestia

S novembrom prichádza šanca pre tých, ktorí môžu beztrestne odovzdať nelegálne držané strelné zbrane alebo strelivo polícii. Od roku 2005 ide o v poradí štvrtú zbraňovú amnestiu, v predchádzajúcich troch bolo v rámci Slovenska odovzdaných vyše 10-tisíc zbraní a 82-tisíc kusov streliva. Ukázalo, že aj obyvatelia okresu Starej Ľubovne využili túto šancu.

Nelegálne zbrane aj v Starej Ľubovni

Často sa stáva, že sa napríklad nájde niekde na povale, v kôlni či v starých domoch zbraň, alebo strelivo, o ktorom pôvode sa ani nevie alebo jednoducho si niekto nelegálne zadováži zbraň a teraz sa obáva prípadných problémov z takejto držby. Práve preto, aby sa občania Slovenska vyhli problémom, sa v rokoch 2005/2006, 2009/2010 a 2014/2015 uskutočnili zbraňové amnestie, kde bolo odovzdaných celkom 10 865 zbraní a 82 010 kusov streliva. „Zbraňové amnestie splnili svoj účel, teda zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť. Bol to aj prostriedok na prípadnú identifikáciu zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti,“ priblížil Miroslav Matviak, riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Starej Ľubovni.

Aj v okrese Stará Ľubovňa sa v troch zbraňových amnestiách ukázalo, že obyvatelia vlastnia nelegálne „poriadny arzenál“. Dokopy odovzdali takmer 120 takýchto zbraní, najviac – 49 v rokoch 2005 – 2006. „Z odovzdaných zbraní v predchádzajúcich troch amnestiách nebolo zistené spáchanie trestného činu ani s jednou z nich,“ doplnil M. Matviak.


Zbrane sa budú skúmať

Ďalšia šanca zbaviť sa beztrestne zbrane a streliva prichádza tentoraz opäť, a to od novembra tohto roku a bude trvať do apríla budúceho roku. „V súvislosti s novelou zákona o strelných zbraniach a strelive môžu občania beztrestne odovzdať do úschovy doteraz nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare policajného zboru, ktorý im o prevzatí vydá potvrdenie,“ vyzýva okresný riaditeľ.

Odovzdané zbrane a strelivo bude skúmať Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru. Následne budú mať občania možnosť si túto zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Alebo budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň alebo strelivo sa stane vlastníctvom štátu.


Počet zbraní a streliva odovzdaných počas zbraňových amnestií

Na Slovensku sa odovzdalo 10 865 ks zbraní a 82 010 ks streliva

1. zbraňová amnestia:

(14. 4 2005 - 14. 4. 2006) - 3463 ks zbraní, strelivo nebolo súčasťou amnestie

2. zbraňová amnestia:

(1. 11 - 2009 - 31. 5. 2010) - 4367 ks zbraní a 45684 ks streliva

3. zbraňová amnestia:

(1. 12. 2014 - 31. 5. 2015) - 3035 ks zbraní a 36326 ks streliva

V okrese Stará Ľubovňa:

1. zbraňová amnestia:

49 ks zbraní

2. zbraňová amnestia:

48 ks zbraní

3. zbraňová amnestia:

20 ks zbraní


Foto: ilustračné


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 42 (10. november 2020)

Comments


bottom of page