top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Spoznávajme Slovensko Dnes: BANSKÁ ŠTIAVNICA - strieborné mesto

Slovensko nie je veľká krajina, no rozhodne v nej nechýbajú krásy prírody, jedinečné pamiatky, či nezabudnuteľné zákutia. V našej rubrike Spoznávajme Slovensko si dnes bližšie predstavíme región Hont – Banská Štiavnica.


Banská Štiavnica, nazývaná tiež „Strieborné mesto“, leží medzi Štiavnickými vrchmi na strednom Slovensku. Bývalé banícke centrum k sebe priťahuje turistov najmä vďaka jeho jedinečnej kráse a historickým pamiatkam, ktoré sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. V roku 1993 bolo zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


Kalvária a jej komplex

Siluetu Banskej Štiavnice dotvára jej Kalvária, ktorá sa radí k najkrajším barokovým kalváriám v celej Európe. Je viditeľná takmer z každého miesta v Banskej Štiavnici, stojí na kopci Ostrý Vrch. Jej komplex pozostáva z troch kostolov, 9 kaplniek a súsošia Panny Márie. Pre návštevníkov poskytuje nezabudnuteľný výhľad na celé mesto.

V centre mesta nájdeme pamiatku venovanú najkrajšiemu ľudskému citu – láske. Zážitkový dom - Banka Lásky bol vytvorený na základe oslavy básne Marína od Andreja Sládkoviča. Marína práve tu prežila väčšinu života a uchovávala tam rukopis básne nenaplnenej lásky. Hlavnou atrakciou je trezor, v ktorom si každý môže uschovať svoj symbol lásky. Uchvátiť vás taktiež môže unikátny láskomer, zaľúbená pošta, či hovoriace obrazy.


Tradičný sprievod

Za kamennú kroniku mesta je považovaný Starý zámok. Kedysi slúžil ako kostol, dnes sa tu nachádza expozícia kováčstva, streleckých terčov, či fajok. Hneď oproti sídli Nový zámok. V ňom môžeme obdivovať výzbroj protitureckých pevností, zbrane uhorského a tureckého vojska, alebo obrazy uhorských šľachticov, členov rodiny Koháriovcov.

Každoročnou tradíciou býva aj pochod baníkov – Banskoštiavnický Salamander, ktorého názov je odvodený od salamandry škvrnitej. Sprievod prechádza z jednej strany na druhú, a tým napodobňuje jej pohyb. Predstavuje taktiež aj povesť o založení mesta a objavovaní strieborných a zlatých rúd. Práve tie položili základ baníctva. Celý sprievod je sprevádzaný hudbou.


Štiavnické tajchy

Milovníkom oddychu a kúpania dávam do pozornosti štiavnické tajchy – umelo vytvorené jazerá, respektíve vodné nádrže. Pôvodne boli vybudované za účelom získania energetických zdrojov. Sú jedným z dôvodov, prečo bola Banská Štiavnica zapísaná do zoznamu UNESCO. Zachovaných ostalo 24 tajchov. Medzi najznámejšie patrí: Počúvadlo, Klinger a Beliansky tajch.Spracoval: Matej Bartoš, foto: fb/radovan bries fotograf, banskoštiavnické tajchy unesco a pixabay.com

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 34 (14. september 2022)


Opmerkingen


bottom of page