top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Spomienky súčasných i bývalých hasičov

Updated: Jul 3, 2020


dav

Vznik okresu si pripomínajú všetky významné inštitúcie mesta. K veľkolepým oslavám mesta sa pripojili aj tunajší hasiči, ktorí slávnosti okresu spojili aj s oceňovaním svojich bývalých  príslušníkov. Tí si zaspomínali nielen na čas strávený vo výkone služby, ale aj na náročné zásahy, ktoré sa im navždy vryli do pamäti.


Päťdesiate výročie vzniku profesionálneho hasičského zboru si tak pripomenuli nielen súčasní, ale aj bývalí príslušníci okresných hasičov. ,,Rozhodli sme sa zavolať svojich bývalých kolegov aj preto, aby videli priestory a techniku, ktorú využívajú súčasní hasiči a mohli to porovnať s obdobím, keď sa oni tejto práci venovali,“ uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Starej Ľubovni Vladimír Haľko. Úloha hasičov sa od ich vzniku radikálne zmenila a z prvoradej  činnosti, ktorou bolo predovšetkým hasenie požiarov, sa ich záber značne rozšíril. ,,Teraz už hasiči chodia všade, mačka spadne do žumpy a idú ju vyťahovať,“ s úsmevom konštatoval Mikuláš Benko, ktorý potvrdil, že dnes hasiči majú oproti obdobiu, keď pôsobil v zbore ako požiarnik (1974 – 1986), oveľa viac práce.  Ako dodal, jedno je spoločné, ,,každý zásah si vyžaduje odbornosť, kondičku a obetavosť.“ Je jasné, že rozsah kompetencií hasičov si vyžiadal modernizáciu nielen hasičskej techniky, ale aj budovy, ktorá bola v roku 2013 komplexne zrekonštruovaná.  „Spomienok je veľmi veľa, ale nikdy nezabudnem na požiar budovy v Obručnom. Bolo to v zime, všade veľa snehu a prístup veľmi zložitý, viac ako 300 metrov od cesty. Keď sme dorazili na miesto, práve vypukol požiar na streche, po zložitom prejazde terénom sa nám podarilo v dýchacích prístrojoch vojsť do budovy, dokonca sme našli ohnisko požiaru a oheň sme zlikvidovali,“ opísal  M. Benko.


Ďalšie spomienky i fakty o súčasnom zbore si prečítate v ĽN č. 41, ktoré budú v predaji do 13. novembra.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––——————-


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. Nezabudnite si ho preto kúpiť, stojí iba 35 centov. Podporíte tak predajnosť, ktorá je v týchto neľahkých časoch priam rozhodujúca.


Comments


bottom of page