top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Sociálna poisťovňa pripomína nárok na tehotenskú dávku

O tehotenskú dávku, ktorá bola zavedená od 1. apríla 2021, je možné požiadať aj spätne, ak sa pôrod, resp. ukončenie tehotenstva uskutočnilo po 31. marci 2021. V tomto roku je tehotenské v rozpätí od 215,15 eura do 333,90 eur mesačne.

O novú dávku požiadalo v okrese Stará Ľubovňa od mája do septembra tohto roka 235 budúcich mamičiek. „Sociálna poisťovňa v najbližších dňoch začne posielať listy s informáciami tým poistenkám, ktoré o dávku nepožiadali, hoci im nárok pravdepodobne vznikne. Nárok na tehotenské si môžu mamičky uplatniť až tri roky spätne, ak sa pôrod, resp. ukončenie tehotenstva uskutočnilo po 31. marci 2021,“ povedala Anna Murínová, riaditeľka pobočky SP v Starej Ľubovni.


Nárok na pomoc v podobe tehotenskej dávky vzniká od 13. týždňa gravidity. V prípade, že to nestihnete alebo nechcete podať tlačivo hneď po vystavení gynekológom, o peniaze neprídete. Požiadať o príspevok je možné aj po pôrode. Obdobie troch rokov sa ale nevzťahuje na tie ženy, ktoré rodili pred 1. aprílom 2021. Ak ste teda priviedli dieťa na svet v rokoch 2020 alebo 2019, spätné vyplatenie nie je možné.


AKO POŽIADAŤ O PRÍSPEVOK?

Tehotenské sa uplatňuje prostredníctvom tlačiva Žiadosť o tehotenské, ktoré potvrdzuje gynekológ. Žiadosť treba predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, a to elektronicky cez elektronický formulár Žiadosť o tehotenské, ku ktorému sa prikladá kópia/sken 1. strany žiadosti (strana potvrdená lekárom), poštou alebo osobne. „Zamestnávateľ na žiadosti nepotvrdzuje žiadne údaje. Po pôrode, resp. po ukončení tehotenstva netreba zabudnúť ani na povinnosť oznámiť ukončenie tehotenstva. Pobočke je potrebné zaslať Potvrdenie o skončení tehotenstva,“ vysvetlila A. Murínová.


Dávka má slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. „Nárok na túto dávku budú mať všetky nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO),“ podrobnejšie informovalo ústredie Sociálnej poisťovne.

Dôležitou podmienkou je, že poistenkyňa musí mať v posledných dvoch rokoch vyplatené nemocenské poistenie za najmenej 270 dní. Tehotenské bude Sociálna poisťovňa poskytovať aj v období, kedy bude poistenkyňa dosahovať príjem alebo poberať iné dávky. Aj v prípade, že musí ísť kvôli rizikovému tehotenstvu na PN alebo po nástupe na materskú dovolenku osem až šesť týždňov pred plánovaným termínom pôrodu, bude tehotenská dávka poskytnutá. Nárok vznikne aj vtedy, ak je žena na rodičovskej dovolenke so starším dieťaťom.


ilu. foto: wix

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 40 (27. október 2021)

コメント


bottom of page