top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Smerujú k nemocnici bez bolestí

Updated: Jul 8, 2020


DSC_0010

Nedávno sme sa zaujímali hlavne o tie najkrajšie štatistiky – počty narodených detí v ľubovnianskej pôrodnici. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, to ale nie sú len novonarodené bábätká… Náplň práce tu nepredstavuje len starostlivosť o tehotné a mamičky počas a po pôrode, ale aj starostlivosť o ostatné ženy. Týka sa to predovšetkým diagnostiky a následnej operačnej liečby rôznych ochorení. Konzervatívna, t.j. neoperačná liečba spadá vo väčšine prípadov do rúk ambulantných gynekológov, tu riešia väčšinou operačnú časť terapie. A hlavne v rámci operačnej techniky tunajšie gyn.-pôr. oddelenie zaznamenalo za ostatný rok výrazný posun vpred. Aj o tom viac s primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Štefanom Kožuškaničom (na fotografii).

Foto

Celosvetovo prevláda trend miniinvazívneho prístupu k operáciám, to znamená, že maximálny počet operačných výkonov sa snažia operatéri vyriešiť laparoskopicky. Je to tak aj na vašom oddelení?


– Najväčší posun na našom pracovisku nastal najmä u druhej najčastejšej gynekologicko-pôrodníckej operácie, ktorou je operačné odstránenie maternice – hysterektómia. Kým v minulosti bola absolútna väčšina týchto výkonov realizovaná laparotomicky, t.z. cestou otvorenej chirurgie, minulý rok bolo takto realizovaných už len minimum odstránení maternice, 90 % bolo realizovaných laparoskopicky. Ide o výraznú pozitívnu zmenu pre pacientky z viacerých uhlov pohľadu – nižšia pooperačná bolestivosť, výrazne kratšia doba hospitalizácie, kratšia pooperačná rekonvalescencia. Ďalší výrazný posun na oddelení sme zaznamenali v rámci tíšenia pooperačnej bolesti. A to predovšetkým u pacientok, u ktorej je nutná klasická operácia, aj keď ich je už minimum, sa stala bežným štandardom epidurálna analgézia – takmer bezbolestný pooperačný priebeh. A aj v rámci cisárskych rezov sa bezprostredne po vykonaní rezu podáva anesteziológom do brušnej steny anestetikum, ktoré výrazne prispieva ku zníženiu pooperačnej bolesti a opäť nižšej spotrebe bežných liekov na tíšenie bolesti. Ideálom by bolo vytvorenie „nemocnice bez bolesti ,“ o čo sa určite budeme snažiť, dá sa povedať, že sa k tomu postupne približujeme. Avšak nerád by som si tento posun prisvojil, aj keď sa týka pacientov gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia, nakoľko hlavný podiel na ňom má personál oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, ktorý tíšenie bolestí uvedenými formami realizuje a rád by som im aj touto cestou chcel úprimne poďakovať.


Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie sa tak ako aj iné oddelenia v nemocnici neustále modernizuje. Aká technika vám pribudla v ostatnom období? Čo môžu využívať ženy v tunajšej nemocnici a čo by ešte oddelenie potrebovalo? 


– Už dlhšiu dobu sme mali, podľa môjho názoru, nadštandardne vykonávanú ultrazvukovú starostlivosť o tehotné mamičky – kombinovaný skríning v rámci I. trimestra tehotenstva a tzv. morfologický ultrazvuk, mamičkami často označovaný ako 4D ultrazvuk, ktoré boli poskytované tehotným bezplatne, pričom všade na Slovensku ide o výkony spoplatnené, väčšinou realizované súkromnými centrami. Avšak vzhľadom k personálnym zmenám na oddelení  – odchod lekárov do ambulantnej sféry, musíme túto službu načas zrušiť, čo ma nesmierne mrzí, avšak len čo to bude personálne a časovo možné, k predošlému modelu fungovania sa určite vrátime. Mamičky sa, samozrejme, obávať nemusia, štandardné ultrazvukové vyšetrenie vykoná ich obvodný gynekológ a v prípade akéhokoľvek abnormálneho nálezu ich vyšetríme na oddelení, obmedzenie vo vyšetrovaní sa týka len nerizikových tehotných. A čo sa týka modernizácie – neustále prebieha obmena prístrojov. Prístrojové vybavenie je v súčasnosti na vysokej úrovni, nepociťujem akútnu potrebu nejakého ďalšieho prístroja. Do budúcnosti, samozrejme s rozvojom, napríklad urogynekológie pribudnú určite požiadavky aj na iné prístroje.


Sú dnešné rodičky viac pripravené, možno aj cez vašu predpôrodnú prípravu, ktorá funguje už niekoľko rokov?


– Mám pocit, že sa z našej strany zvýšila úroveň predpôrodnej prípravy, avšak na moje prekvapenie stále navštevuje tieto kurzy pomerne málo rodičiek. Pritom tam je čas a miesto, kde môžu rodičky získať všetky informácie ohľadom tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a starostlivosti o bábätko priamo od personálu, s ktorým pri pôrode prídu do kontaktu. Môžu si obzrieť pôrodné sály, novorodenecké oddelenie… Dúfam, že slabšia účasť budúcich mamičiek na týchto kurzoch je podmienená faktom, že o nich ani nevedia, aj keď sa snažíme tieto kurzy reklamovať na sociálnych sieťach, resp. na stránke nemocnice. Verím, že aj tento článok napomôže k lepšej informovanosti a vyššej účasti.


Aké sú trendy v pôrodníctve. Vyžadujú mamičky viac od pôrodníkov alebo, ako sa všeobecne deklaruje, sú vystrašené a nechcú rodiť prirodzene?


– Týkajú sa nás trendy, ktoré sú celosvetové –  znižovanie počtu cisárskych rezov, snaha o prirodzené vedenie pôrodov bez nevyhnutných zásahov. Avšak tu to začína byť komplikovanejšie. Kým v zahraničí sú pôrodníci často konfrontovaní s požiadavkou viesť prirodzene aj pôrody, ktoré sú už pre pôrodníka vysoko rizikové, či už pre matku, alebo plod, v našom regióne pretrváva u mnohých rodičiek snaha o „vybavenie si“ cisárskeho rezu bez zrejmého pôrodníckeho alebo iného zdravotného dôvodu, a to vzhľadom k faktu, že to považujú za najbezpečnejšie, čo je absolútne skreslená a nesprávna informácia. Takže mám pocit, že tu sa so svetovými trendmi, aspoň zo strany niektorých mamičiek, rozchádzame.


Táto téma je iste tak široká, že by si zaslúžila samostatný článok, skúste sa ale dotknúť požiadaviek mamičiek, s ktorými prichádzajú k vám.  


– Čo sa týka požiadaviek mamičiek na nás pôrodníkov, opäť to bude možno trochu prekvapenie, ale len veľmi málo rodičiek prichádza s pôrodným plánom, kde majú svoje požiadavky zosumarizované, pričom my sa pôrodným plánom nevyhýbame, skôr sa im potešíme. Berieme to tak, že mamička, ktorá si pripravila pôrodný plán, si niečo naštudovala – ľahšie sa nám spolupracuje s informovanými mamičkami ako s rodičkou, ktorej slová pri príjme sú „ja nechcem nič vedieť, chcem len porodiť a vy to zariaďte.“ V absolútnej väčšine požiadaviek uvádzaných v pôrodných plánoch vieme mamičkám vyjsť v ústrety. Zopár splniť nedokážeme, avšak to nie je podmienené našou nevôľou, ale priestorovým usporiadaním, neočakávanou situáciou na pôrodnej sále… Avšak, keď mamička príde prekonzultovať pôrodný plán, na tieto fakty je upozornená. Teda trend pôrodných plánov, resp. narastajúcich požiadaviek je mierne stúpajúci, ale je to veľmi ďaleko od nejakého tlaku na pôrodníkov.


Vieme, že nemocnica stojí pred projektom, v rámci ktorého by sa mala zmodernizovať aj pôrodná sála. Čo bude táto prestavba predstavovať a čo prinesie vám i mamičkám, resp. ženám – pacientkam?


– Nemocnica stojí pred veľkou rekonštrukciou, ktorá sa bude týkať viacerých oddelení. U nás pôjde o rekonštrukciu operačného traktu a pôrodnej sály, pôjde nielen o opravu súčasných priestorov, ale dôjde k úplnej prestavbe a rozšíreniu. Budeme mať priestrannejšiu operačnú sálu, pribudne aj na vykonávanie náhlych cisárskych rezov, celkovo priestory budú väčšie. Pôrodné boxy aj novorodenecký kútik budú rozšírené a hlavne pribudne pre rodičky nadštandardná pôrodná sála, kde bude môcť byť mamička sama spolu so svojím partnerom počas celej doby pôrodu a asi dve hodiny po ňom. Súčasťou  bude aj novorodenecký kútik, takže aj ošetrenie novorodenca prebehne priamo pri mamičke. Rekonštrukcia sa bude týkať aj kompletného vybavenia operačných a pôrodných sál. Chceli by sme zabezpečiť pôrodnú stoličku, a tým umožniť mamičkám aj ďalšiu alternatívnu polohu pri pôrode. Snahou z našej strany bude, aby sa mamičky v nových priestoroch cítili čo najpríjemnejšie, aby sa vytratil z pôrodných sál ten nepríjemný sterilný pocit nemocničného prostredia, aby sa podobalo čo najviac na domáce.


Skúste sa dotknúť aj personálu. Máte dostatok lekárov?


– V období ostatných dvoch rokov sme zaznamenali výraznejšiu fluktuácia lekárov, nejakí kolegovia odišli do ambulantnej sféry, avšak ďalší noví kolegovia nám pribudli. Tento stav však je v dnešnej dobe a v našej profesii prirodzený. Personálnu situáciu považujem za stabilnú, máme mladý formujúci sa kolektív, ktorý má mladícky „drive “ – snahu zlepšovať a posúvať veci dopredu, čo je už, dúfam, v niektorých veciach aj viditeľné.


Čo plány do budúcnosti? Už sme sa niektorých dotkli v rámci rekonštrukcie… Aká je vaša vízia?


– Plánov je viacero, avšak nie je možné realizovať všetko a naraz. V súčasnosti poskytujeme mamičkám ako možnosť tíšenia pôrodných bolestí epidurálnu analgéziu, ktorá je vysoko efektívna, avšak nie každý chce, resp. môže túto možnosť využiť. V blízkej budúcnosti máme v pláne ponúknuť rodičkám vnútrosvalovú injekciu alebo vnútrožilovú infúziu, ktoré by im mali uľaviť od bolestí. Obe formy sú, samozrejme, bezpečné pre mamičku aj plod, efekt je však slabší ako pri epidurálnej analgézii, ale predstavujú ďalšiu alternatívu na tíšenie pôrodných bolestí u mamičiek. Taktiež sa snažíme, aby bol v krátkej dobe v našej pôrodnici dostupný aj „rajský plyn“, čo je ďalšia forma tíšenia pôrodných bolestí. Z dlhodobých plánov by sme sa chceli pustiť do riešenia urogynekologických ťažkostí u žien, čo sú problémy spojené so samovoľným únikom moču a poklesom panvových orgánov. V tejto oblasti určite máme priestor na rozvoj v rámci diagnostiky a operačnej liečby, avšak tento plán je dlhodobý, vyžaduje vyškolenie lekárov a dokúpenie určitej prístrojovej techniky.


foto: archív ĽN, ĽN, n.o.)


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 9 (6. marec)


Comments


bottom of page