top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Smútočné oznamy budú už aj na webe

Updated: Mar 16, 2021

Už vlani v lete sa objavila požiadavka obyvateľov mesta Stará Ľubovňa, aby sa oznamy o úmrtí objavovali aj na webovej stránke mesta.Aj obmedzený pohyb po uliciach spôsobuje, že nie každý zaregistruje smútočné oznámenie na verejných tabuliach v meste.


Brzdou ochrana osobných údajov

„Dozvedia sa to často až po pohrebe, a to ich potom mrzí, pretože by radi išli na pohreb, napríklad bývalému kolegovi či minimálne zaželali úprimnú sústrasť rodine,“ tlmočil požiadavku občanov aj poslanec mestského zastupiteľstva.

Na prvý pohľad jednoduchá požiadavka sa stretla s ochranou osobných údajov. Potrebný je tu súhlas príbuzných.


Riešenie sa našlo

Za nebožtíka teda musí dať súhlas na zverejňovanie niekto z najbližších pozostalých. Ten by mohli získať pracovníci matriky pri vybavovaní úmrtných listov na matrike, za mnohých príbuzných však administratívne úkony vybavujú pohrebné služby a navyše úmrtný list sa vybavuje v mieste, kde občan zomrel. A to nemusí byť len Stará Ľubovňa.

Radnica tak už pred časom oslovila osem pohrebných služieb, a to v Starej Ľubovni, Spišskej Belej, Podolínci, Lipanoch, Prešove a Toryse. „Poprosili sme ich, aby pri vybavovaní pohrebu dali podpísať pozostalým aj súhlas na zverejnenie úmrtia, ktorý spolu s dokumentmi prinesú k nám na matriku,“ vyjadrila sa mestská právnička Katarína Železniková.

Napokon sa tak predsa budeme môcť okrem ústneho podania a vývesných smútočných tabúľ v meste dozvedieť o večnom odchode Staroľubovňanov aj elektronicky. A to na mestskej stránke v rámci sekcie, kde sa vytvoril priestor pre zverejňovanie smútočných oznamov. „Uvedomujeme si, že súčasné opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu a najmä zákaz vychádzania limitujú pohyb obyvateľov mesta. Mnohí z nich chcú vedieť, kto nás v týchto neľahkých časoch opustil, a preto sme vytvorili takýto priestor na webovom sídle mesta,“ zdôvodnil primátor mesta Ľuboš Tomko.

Pozostalí, ktorí súhlasia so zverejnením smútočného oznamu, podpíšu Súhlas so spracovaním osobných údajov o mŕtvej osobe, ktorý je k dispozícii v pohrebných službách pôsobiacich na území mesta. „Súčasne so súhlasom prosíme pozostalých, aby nechali aj jednu kópiu smútočného oznámenia, tzv. parte pohrebným službám za účelom jeho zverejnenia,“ vyzýva samospráva.Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č 9 (10. marec 2021)

Comments


bottom of page