top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Slávnosť jari ožila folklórom. Nechýbali ani súťaže medzi obcami

Slnečná prvomájová nedeľa patrila folklóru a tradíciám. Už po ôsmykrát totiž nezisková organizácia Spolužitie zrodené z minulosti usporiadala v obci Hniezdne v areáli Nestville Park folklórne podujatie pod názvom Slávnosť jari.

Cieľom podujatia je priblížiť mladej generácii jedinečnosť a autentickosť ľudového umenia, ktoré nám naši predkovia odovzdávajú z generácie na generáciu.


Počas podujatia predviedli súťažné družstvá zapojených obcí Hniezdne, Forbasy, Vyšné Ružbachy, Kamienka, Čirč, Litmanová, Lacková a Kolačkov svoje kuchárske umenie vo varení tradičných jedál, ukázali krásu krojov svojej obce a spoločne tak zabojovali o titul „Nositeľ tradícií“, ktorý bol spojený s finančnou odmenou na rozvoj kultúry obce.Výhercu vybrali návštevníci, ktorí mohli tradičné jedlá ochutnať a svojím hlasom podporiť obec, ktorá ich najviac zaujala. Nemala to ľahké ani 5-členná porota z oblasti kultúry a gastronómie, ktorá vybrala prvé tri miesta a finančne podporila obce v sumách 1500 €, 1000 € a 500 €. Prvenstvo a titul „Nositeľ hodnôt“ pre rok 2022 získala obec Forbasy, druhé miesto obec Litmanová a trojicu uzatvorila obec Vyšné Ružbachy. Tohto roku porota podporila aj ostatné obce finančnou čiastkou, pretože ich príprava na podujatie, vzťah k tradíciám a nadšenie bolo neopísateľné.


Ochutnávka jedál z Lackovej

Návštevníci si mohli taktiež vychutnať vystúpenia miestnych folklórnych súborov z okolitých obcí, nechýbalo ani stavanie mája folklórnym súborom Ľubovňan a sprievod omájených kočov dedinou.


Sprievodným programom boli furmanské preteky, ktoré zastrešovala Asociácia furmanov Slovenska a ktorých sa zúčastnili tie najsilnejšie ťažné kone. Ich rýchlosť, obratnosť, presnosť a poslušnosť i okamžité reakcie v niekoľkých súťažných disciplínach boli vecne aj finančne odmenené. V disciplíne práca s vozom si výhru vybojoval Rastislav Ďurica z Brezovice, v disciplíne práca s kladou Jaroslav Zajac z Kožuchoviec a silovú disciplínu v páre vyhral Michal Raškievič z Kamienky.

Nechýbal ani tradičný trh, na ktorom sa predstavili remeselníci zo Spiša, stánky s folklórnou a furmanskou tematikou.


Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli dotvoriť atmosféru tohto krásneho podujatia a v Hniezdnom sa už tešia na ďalší ročník Slávnosti jari v roku 2023.

„Učme sa z minulosti, poznávajme súčasnosť, tvorme budúcnosť.“


Víťazi furmanských pretekov
Stavanie mája FS Ľubovňan
Starostovia a víťazi súťaže Ochutnávka tradičných jedál
Prezentácia obce Litmanová

A.S., foto: Nestwille Park

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 18 (11. máj 2022)Comments


bottom of page