top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Skríning už odhalil závažné ochorenia

Updated: Jun 26, 2020


03

V septembri minulého roku sa spustil celonárodný preventívny skríning podporený ministerstvom zdravotníctva. Rádiodiagnostické oddelenie (RDG) Ľubovnianskej nemocnice bolo vybrané už v prvom kole ako jedno z 10-tich cerifikovaných pracovísk na Slovensku, kde sa skríningové mamografické vyšetrenie žien spustilo. A ukázalo sa, že to malo význam a odhalili sa aj prípady zhubného ochorenia, ktoré ešte nemali žiadne hmatateľné príznaky.


„Prvé mesiace po začiatku skríningu chodili ženy sporadicky. Ale problémom nebolo to, že by ženy nechceli, ale zistili sme, že to bolo zo strany poisťovní. Asi to bol pomalší rozbeh. Koncom roka 2019 a začiatkom tohto kalendárneho roka sa však počty žien výrazne zvýšili,“ priblížil priebeh akcie primár RDG odd. Štefan Harčarufka (na fotografii).


Poisťovne pozývajú v prvom rade ženy, ktoré dlhodobo nechodili na preventívne mamografické kontroly vo vekovej kategórii  50 – 69 rokov. Ide hlavne o to, aby sa odhalili včasné štádiá zhubného ochorenia prsníka tak, aby nedošlo k progresii ochorenia, a aby bolo dosiahnuté celkové zníženie úmrtnosti na karcinóm prsníka v sledovanej populácii žien v Slovenskej republike v porovnaní so skupinou pozvaných žien, ktorá sa skríningu nezúčastnila.


Máme prvé prípady odhalenia karcinómu prsníka s tumorom menším ako jeden centimeter u žien bez príznakov ochorenia, to znamená bez hmatateľnej hrčky. A to u žien, ktoré neboli dlhodobo, osem a viac rokov na mamografickom vyšetrení,“ poodhalil primár oddelenia, ktoré predtým, než začalo skríningové vyšetrenia realizovať, muselo splniť prísne požiadavky na výber pracoviska. „Celý proces prihlásenia na výber skríningových pracovísk prebiehal už dva roky. Boli sme pripravení ako po personálnej, tak i po technickej stránke,“ pripomenul Š. Harčarufka.  Ako dodal, prevencia je oveľa lacnejšia ako nákladná liečba pri rozvinutí choroby. „Nielen pre poisťovne, ale hlavne pre pacientky. Cieľom je zníženie úmrtnosti na rakovinu prsníka u žien, ktoré sa zúčastnia na tomto skríningu. V susednej Českej republike funguje skríning niekoľko rokov a úmrtnosť sa znížila o 30 percent.


Navyše, tunajšie rádiodiagnostické oddelenie opäť disponuje lepšou technikou, najnovšie tam pribudol nový ultrazvukový prístroj najvyššej kategórie od  popredného svetového výrobcu ultrazvukových diagnostickým prístrojov. „Tento prístroj pozdvihuje úroveň presnosti v diagnostike na úplne nový a podstatne vyšší level,“ podotkol primár odd. Budú na ňom robiť špecializované vyšetrenia ciev, pečene i prsníkov.


POŽIADAVKY NA VYBRANÉ MAMOGRAFICKÉ PRACOVISKÁ Vybrané mamografické skríningové pracovisko musí disponovať technickými a odbornými možnosťami na doriešenie mamografických nálezov, ako je ultrasonografia a biopsia, stereotaxia, magnetická rezonancia prsníkov. Na pracovisku musí fungovať prsníková komisia (onkológ, chirurg a radiológ). Skríningová mamografia sa smie vykonať iba na digitálnom mamografickom prístroji nie staršom ako 8 rokov. Rádiologický technik a vedúci lekár – radiológ musia mať príslušné certifikáty  a atestácie z mamológie.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 5/2020 (11. február) 


コメント


bottom of page