top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Seniori pozor! Podvodníci vymysleli ďalšie spôsoby ako okrádať

Policajný zbor opätovne upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch. Pri nej dochádza k okrádaniu alebo uvádzaniu do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera.


V súvislosti s hrozbami polícia vystríha ľudí, aby boli obozretní a najmä nevpúšťali cudzích do svojich príbytkov. „Snažte sa zapamätať čo najviac informácii o podvodníkoch a autách, na ktorých sa pohybovali,“ prízvukuje štátny orgán. Ten zároveň nabáda ostatných k všímavosti. „Príslušníci rodiny, susedia a ostatní, všímajme si, keď niekto cudzí komunikuje s babkou či dedkom, nebuďme ľahostajní, pretože seniori pre svoju dôverčivosť sú veľmi zraniteľní!.


Situačné príklady:

Cudzia osoba vám zavolá na pevnú linku alebo mobil,  predstaví sa ako pracovník banky a oznámi vám, že váš účet bol napadnutý a musíte previesť peniaze z vášho bankového účtu na iný bezpečný účet, číslo ktorého vám nadiktuje.

- Žiadna banka nekomunikuje týmto spôsobom so svojimi klientmi.

- Nikdy neprevádzajte peniaze na iný bankový účet bez preverenia pravdivosti okolností.

- Kontaktujte políciu na čísle 158.


Cudzia osoba vám zavolá na pevnú linku alebo mobil,  predstaví sa ako policajt a oznámi vám, že práve sa vás chystá zlodej vykradnúť a preto musíte všetky vaše úspory a cennosti, ktoré doma máte, zhromaždiť na jedno miesto, najlepšie do tašky a dobre ukryť. Po čase vám opäť zavolá údajný policajt, ktorý vám oznámi, že práve do vášho obytného domu vošiel zlodej a žiada vás, aby ste tašku s cennosťami radšej vyhodili cez okno polícii a oni si zlodeja chytia.

- Polícia takto nekoná.

- Nikdy nedávajte peniaze ani cennosti osobe, ktorú nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že je policajt.

- Kontaktujte políciu na čísle 158.

AKO SPRÁVNE PRIVOLAŤ POLÍCIU NA 158?
- Predstavte sa celým menom a priezviskom a uveďte vaše telefónne číslo.
- Oznámte presné miesto, kde sa nachádzate a popíšte udalosť, ktorá sa vám 
  stala.
- Buďte pripravení odpovedať na doplňujúce otázky polície.  
- Riaďte sa pokynmi a odporúčaniami polície.   

red., il. foto: polícia

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 32 (31. august 2022)

Comments


bottom of page