top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Sen o zrekonštruovanej plavárni je nateraz dosnívaný

Updated: Jul 28, 2020


Radosť z rekonštrukcie plavárne v Starej Ľubovni sa ukázala ako predčasná. Po ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) 23. februára sa definitívne potvrdili aj informácie, ktoré kolovali mestom v ostatných dňoch, a to o tom, že region DEVELOPMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným od rekonštrukcie plavárne, do ktorej mala vložiť okolo 2 mil. eur, definitívne odstúpila.


Primátor Ľuboš Tomko to citoval na zasadnutí z listu spoločnosti. „Tá zároveň predkladá návrh Memoranda, v rámci ktorého by Mesto mohlo prevziať už schválený projekt, na ktorý získala spoločnosť nenávratný finančný príspevok vo výške 1,1 mil. eur,“ informoval primátor. Ako ale poznamenal, celkové náklady sa tu môžu vyšplhať až na 3 mil. eur. Je len logické, že otázka prevzatia projektu nie je témou dňa. O tom, či Mesto zoberie túto ťarchu na seba alebo bude hľadať iného investora, sa bude rokovať až v apríli. Momentálne musia Staroľubovňania stráviť túto informáciu a aj na poslaneckom fóre prevládali názory, že je to obrovská škoda. „Som presvedčený o tom, že to bol jeden z najlepších projektov,“ podotkol poslanec Pavol Gurega. Aj jeho kolega Peter Bizovský si myslí, že takého investora už Mesto ťažko nájde a zamýšľal sa aj nad tým, či si môže dovoliť prevziať takýto náročný projekt pri toľkých naplánovaných veľkých aktivitách. O príčinách odstúpenia sa na zastupiteľstve veľa nehovorilo. Ako poznamenal primátor, je za tým istá politizácia a medializácia. „Je škoda, že také niečo nám utečie pomedzi prsty. Je chyba, že si dávame vlastné góly,“ naznačoval poslanec Peter Sokol. To vlastne potvrdil pre naše noviny aj konateľ spoločnosti Pavol Saloň: „Náš zámer pomôcť mestu Stará Ľubovňa a ponúknuť jeho obyvateľom a návštevníkom lepšiu a novú plaváreň, bol opakovane neprávom v médiách dehonestovaný. Nikoho nezaujímajú argumenty, všetkých zaujíma iba senzácia. V prvom rade preto, že za projektom sa žiadna senzácia neskrýva, naopak aj krok, ktorý sme urobili, kde sme ponúkli mestu možnosť pokračovať v projekte podľa pripravenej projektovej dokumentácie, svedčí o tom, že nikdy sme nemali čo skrývať a projekt tvorili a riešili nie s ohľadom na zisk, ale pomoc mestu.“ Informácia o tom, že mestská plaváreň sa nebude prerábať, aspoň nie takto a teraz, ako sme o tom informovali niekoľkokrát aj na stránkach Ľubovnianskych novín, je teda definitívna a Mestu sa tak vrátil veľký balvan. Ako to poznamenal aj primátor, plavárni hrozia viaceré havarijné stavy a veľkú rekonštrukciu si vypýta v priebehu najbližších rokoch tak či tak. 

Ako teda vyplynulo z informácií od konateľa region DEVELOPMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným, projektu, ktorému fandili mnohí Staroľubovňania, uškodili hlavne mediálne útoky. Konateľ Pavol Saloň vylúčil domnienku, že spoločnosť už dlhšie uvažovala o ukončení projektu, čo niektorí dedukovali z toho, že sa oddialili práce o tri mesiace. „Pôvodný plán začatia prác sa posúval z dôvodu vydania právoplatného stavebného povolenia, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť až v októbri 2016. Následne sme viedli diskusiu s Mestom ohľadom zdroja vykurovania plavárne – aj tu sa nám podarilo nájsť vhodné riešenie, ktoré by bolo prospešné a efektívne pre obe strany. Vylučujem úvahy o tom, že by sme o ukončení projektu z našej strany uvažovali v tom čase. Rozhodnutie ukončiť práce na projekte padlo 3. februára 2017. O tomto kroku sme ihneď informovali primátora mesta a začali rokovania o ďalšom postupe,“ povedal P. Saloň. Ako poznamenal, „projekt, do ktorého sme sa pustili od začiatku, nebol jednoduchý, prináša so sebou obrovské riziká, ktoré sme však boli ochotní podstúpiť. Nie sme ochotní však počúvať vyjadrenia, ktoré zazneli na našu adresu v celoslovenských médiách a dehonestujú našu snahu. Ľubovňa a jej občania týmto projektom mohli iba získať – neskromne si dovolíme tvrdiť, že veľa.“

Aj na rokovaní poslancov si viacerí uvedomovali stratu a odznelo aj uznanie pohnútok spoločnosti. Ako poznamenal aj viceprimátor P. Bizovský, „ťažko by niekto uniesol taký tlak a či by mal chuť pracovať v takejto atmosfére.“  

Nateraz je tak isté iba to, že sen o modernom športovom areáli s vynovenými vnútornými i vonkajšími bazénmi, wellness službami, športoviskami i vodnými atrakciami môžu Staroľubovňania rýchlo dosnívať. Plaváreň tak bude pokračovať v režime ako doteraz, doriešiť treba ešte zrušenie zmluvy, keďže spoločnosť dostala objekt s priľahlými pozemkami do 40-ročného prenájmu.

Na stole je ešte šanca pre plaváreň v podobe MEMORANDA o prevzatí projektového zámeru, ktoré spoločnosť a Mesto Stará Ľubovňa spoločne podpísali 21. februára. Jeho predmetom je majetkový prevod 100 %-tného obchodného podielu zo spoločnosti na Mesto. To znamená, že ak toto MEMORANDUM vyústi do podpísania zmluvy, samospráva môže prevziať celý projekt v súčasnom stave na seba aj so získaným nenávratným finančným príspevkom (1 099 986,40 €) z Programu rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva SR, prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

To ale bude, samozrejme, predmetom ďalších rokovaní a diskusií a rozhodnúť o tom musia v hlasovaní poslanci  na mestskom zastupiteľstve.


Fakty o vývoji rekonštrukcie plavárne

  1. v júli 2015 spoločnosť region DEVELOPMENT, s.r.o., požiadala Mesto Stará Ľubovňa o dlhodobý prenájom a prevádzkovanie mestskej plavárne a priľahlých pozemkov

  2. v septembri 2015 bola plaváreň prenajatá podpisom Zmluvy o nájme na obdobie 40 rokov za odplatu ročného nájmu vo výške 1 €/rok

  3. súčasne spoločnosť žiadala Mesto o poskytnutie ročného príspevku na chod plavárne formou predplatených hodín rezervovaných pre školy vo výške 90 000 eur na obdobie 10 rokov

  4. v marci 2016 podala spol. žiadosť o NFP

  5. v októbri 2016 získala spol. stavebné povolenie

  6. v apríli 2017 bolo v pláne začatie rekonštrukcie a nadstavby plavárne

  7. vo februári 2017 sa spoločnosť rozhodla stopnúť projekt, na ktorý získala nenávratný príspevok

Foto: vizualizácia spol.


Comments


bottom of page