top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Sčítanie obyvateľov - klik do minulosti (2. časť)

Updated: Mar 30, 2021

Súpisy z minulosti sú pre súčasníkov cenné aj tým, že v nich boli prvýkrát zaznamenané mená obyvateľov - daňovníkov, teda hláv jednotlivých hospodárstiev s ich majetkovými pomermi.  Môžeme tak spoznať priezviská obyvateľov obcí dnešného Staroľubovnianskeho okresu, ktorí podliehali zdaneniu.


V obidvoch súpisoch vystupujú ako poddaní (sedliaci - coloni a želiari - inqvilini), ktorí obhospodarovali zverené pozemky. Napriek tomu, že išlo o daňové súpisy, na ich základe sa nedá zistiť presný počet obyvateľov. Z dnešného pohľadu pri zostavovaní rodostromov našich rodín sú však významným a možno prvým dokladom zachycujúcim znenie mien a priezvisk bežného ľudu bývajúceho v tom čase v našich obciach.PREHĽAD O PRIEZVISKÁCH V OBCIACH V ROKU 1715

V súpise nebolo uvádzané privilegované obyvateľstvo, nemáme preto kompletný prehľad o rodoch drobnej šľachty a zemianstva bývajúcich v našich obciach v období rokov 1715 až 1720. V našom okrese boli v súpise  roku 1715 zapísaní (v latinčine - úradnom jazyku) títo daňovníci:


Veľký Lipník

Hnat Bubencsik, Misko Kulamla, Danko Bobalcsik, Hnat Hvosdsak, Stephan Sepcsik, Szopko Szujan, Blasko Grenka, Popik Stephan, Lesko Hrebik, Varchul Poradik, Kohncsák Jaczko, Blazik Dudlak.


Stráňany

Ondrej Bulik, Jurko Vitrila, Misko Kosicza, Misko Csekanyak, Varkul Szernyanyak, Barkul Krupjak, Temian Damiarin, Maczko Lazarcsek, Ivanisko Hapala, Joan Telur, Stari Vavrinecz, Semam Kopcsek.

Lomnička

Andrej Faltenko, Klimko Honczel, Michal Tatko, Andrej Koval, Mertany Subska, Jacob Tamaska, Kravecz Koritko, Fedor Rusnyak, Grer Kumpal, Gál Doctor, Jacub Tindula, Tomas Rot, Jacob Najpaur, Jacub Doctor, Jacob Tomaska, Jacob Misnicza, Hansz Stephan, Michal Ondrejko, Jacob Florian, Siman Temus; Klimek Hansz, Gál Dressek, Lörincz Czimmerman, Andrej Legnarszky, Jacob Rucsvalszky, Tomus Stephani, Marczin Tindala, Vasko Zajacz, Jacob Smicz, Andrej Svecs, Misko Zajacz.

Zaujímavé je, že v Lomničke ako nemeckej obci prevažujú slovenské, resp. slovanské priezviská.


Kolačkov

Janko Zimbal; Hanczel Cziak (podľa môjho názoru tento zápis spochybňuje názor niektorých bádateľov, že priezvisko Dziak je odvodené od maďarského Deák), Misko Trudala, Jurko Porada, Maczko Nedveczky, Blasko Vinas, Misek Slabikovszky, Fedor Gronovszky, Simek Hartkovszky.


Haligovce

Blazek Paluga, Michna Tomek, Jassek Csicson, Maczek Bednaczek, Tomek Goncsár, Gabris Polyak, Simek Gyürni, Kuba Gyürni (Džurný), Kuba Bjalon, Lukas Jedacz, Jassek Urbanek.Lesnica

Thomas Szikora, Pavel Gács, Jendrek Druna, Maczek Chovana, Tomek Csunyag, Maczek Gjurkov (Ďurkov), Jozek Tanara, Marczin Valkof, Tomek Sevczov, Josek Bartko, Chochol Blasek, Kris Stesselka, Caspar Stesselka, Kozik Simon, Kohut Sobek, Kuba Bendicsek, Casimir Lukacsek.


Veľká Lesná

Marczin Czuporka, Bartel Csupka, Tomek Michnyak, Gavron Blazek, Bacza Jurek, Blazek Bria, Lenart Szobek, Tomek Bacsa, Vojcsek Stumak, Michal Zarembak, Csupka Pavel, Michal Jendrinocha, Matej Csurnak, Muha Vavrek, Skupka Maczuga. Marczin Koval.


Plavnica

V šarišskej časti okresu i populačne veľmi silná bola v tom čase obec Plavnica, v ktorej žili títo daňoví poplatníci: Paulus Kunák, Joannes Raubrstaych, vdova Jurchinska, Ladislaus Jakub, Jacobus Jaszénszky, Martinus Raubrstaych, Thomas Duchov, Christophorus Mesárcs, Andreas Sztupach, Benedictus Frelich, Joannes Szluncze, Georgius Doctor, Jacobus Janos, vdova Adamkova, Joannes Faltich, Michael Varga, vdova Marczinova, Andreas Pretacsny, vdova Martinova, Michael Kravcsik, Michael Davik, Joannes Frelich, Adalbertus Pollyak, Thomas Pollyák, Stanislaus Tkács, Joannes Sirayka, Jacobus Jozefcsik, Andreas Nyediczky, Laurentius Lincs, Joannes Kravecz, Michael Bednár, Paulus Vallyko, Joannes Csaputa, Jacobus Sehninsky, Joannes Kanya, Jacobus Ribár, Jacobus Panduchter, Stephanus Grech, Andreas Haniczky, Petrus Andrey, Hanisa, Petrus Kalász, Andreas Kustin, Thomas Frelik, Andreas Csech, Michael Moroczko, Jacobus Kolczis, Andreas Mesarczuv, Joannes Szlezák, Ladislaus Rusznák, Paulus Glócz, Andreas Svarcz, Joannes Frelich, Andreas Raubaster, Ladislaus Pollyák, Joannes Hatalo, Andreas Frelik, Andreas Dzatko, Joannes Fuksz, Paulus Kozár, Georgius Spisák, Michael Kovály, Joannes Kamiszlo, Martinus Szemiszy.


V ďalších obciach tejto časti okresu zdaneniu podliehali:


Plaveč

Nicolaus Dzubek, Joannes Norko, Georgius Dudrek, Michael Fankuv, Andreas Kovály, Martinus Gaticskuv, Lucas Pollyák, Joannes Ondreiesko, Joannes Harcsár, Christophorus Salamon, Michael Vegrinko, Paulus Mitnik, Joannes Olejak, Paulus Vitko, Andreas Nimczuv, Ladislaus Svecz, Joannes Kusnir, Andreas Rohács, Andreas Janosuv, Ladislaus Szlabopencsi, Jacobus Kovaly, Joannes Kovaly.


Orlov

Joannes Murin, Joannes Senyko, Joannes Vanyo, Romanus Bednar, Joannes Dolhinsky, Henricus Romanyak, Henricus Szarniczky, Thomas Szulinszky, Joannes Knapik, Lazarus Dras, Franciscus Knapik, Constantinus Kriczkuv, Joannes Bendla, Joannes Dvorszky, Ladislaus Knapik, Henricus Havran, Petrus Chomkuv, Lucas Trosztyak, Elias Sztupeni, Ladislaus Lorinczuv, Petrus Dvorszkeho.


Hromoš

Joannes Novikmet, Hanricus Kosztiser, Zudicsa, Nicolaus Dvroszky, Daniel Nemoga, Henricus Rusznak, Lucas Lukacsovych, Michael Szarakulich.


Legnava

Venceslaus Kindrad, Joannes Csamplak, Petrus Hlavacs, Petrus Kovalcsik, Valentinus Vajor, Simon Huszoczky, Petrus Petrasko, Michael Rombak, Kovila, Valentinus Zakuv, Joannes Gressov, Maximilianus Stephanissuv, Paulus Vrabel, Christophorus Szemendek, Mathias Sztrasek, Mathias Csipaln, Joannes Csang, Stephanus Munak, Henricus Pjernak.


Údol

Ladislaus Kolarik, Henricus Dormicsak, Stephanus Mikulin, Joannes Likacsov, Franciscus Franka, Andreas Chomkuv, Venceslaus Dormicsuv, Andreas Repela, Joannes Soltis, Joannes Pilnik, Ladislaus Jacskuv, Joannes Szorocska.


Malý Lipník

Joannes Soltis, Franciscus Soltis, Franciscus Mikulik, Henricus Morik, Jacobus Koval, Lucas Hardonik, Daniel Marsinov, Martinus Marcus, Romanus Hnad, Henricus Porhacz, Ladislaus Brat, Ladislaus Lascsekuv, Mathias Demkuv, Ladislaus Csirskeho, Joannes Szokolit, Ladislaus Kucsera, Franciscus Szoku, Marcus Harnilik, Mathias Krulcsik, Thomas Havrilik, Simon Brantka, Ladislaus Szuszdak, Petrus Kapal, Joannes Bucsinak, Ladislaus Bratka.


Matysová

Petrus Soltis, Andreas Jakobily, Eva Stefanka, Ladislaus Soltis, Ladislaus Virosztky, Ladislaus Vaszilik, Stanislaus Havrila, Martinus Patak, Demetrius Dancsicsin, Matheus Ksenin.


Malý Sulín

Andreas Soltis, Henricus Soltis, Franciscus Kolar, Joannes Havrilik, Georgius Gajdics.


Starina

Stephanus Kundrad, Ladislaus Ruszin, Stephanus Szavka, Ladislaus Csakan, Michael Misko, Joannes Cslandik, Henricus Szirov, Joannes Sztigony, Joannes Dimicsko, Adamus Tkacs.


Šarišské Jastrabie

Ladislaus Zakuv, Joannes Kmitrak, Bogadova, Joannes Bodák, Andreas Bodágh, Andreas Cupik, Petrus Vrabely, Lucas Tkacs, Stephanus Tkacs, Daniel Maczur, Georgius Patak, Ladislaus Poposek, Georgius Soltis, Joannes Kovaly, Henricus Csupenka, Henricus Verespely, Henricus Miszeczko, Joannes Soltis, Joannes Sortik, Michael Akemuv, Basilius Kurinszky, Petrus Pechala, Thomas Kravecz, Joannes Duranik.


Kyjov

Paulus Dusluv, Basilius Gajdos, Mathias Dusuye, Mathias Krajnak, Adalbertus Polyak, Simeon Kiszela, Henricus Krajnak, Nicolaus Sandra, Daniel Kiszela, Georgius Semancza, Joannes Soltis, Henricus Bajasuv, Ladislaus Kiszela, Joannes Polyak, Gabriel Slepi, Joannes Prevüsznak, Lucas Banyasuv, Joannes Polstak, Basilius Biliczka, Simeon Kisela, Henricus Krajnak, Georgius Fedoruv, Daniel Kiszela, Nicolaus Sandra.


Vislanka

Andreas Bochmid, Simeon Novak, Naczka, Ladislaus Novak, Basilius Compely, Franciscus Tomcsissen, Pristaska, Joannes Koszub, Henricus Zechely, Martinus Kupecz, Henricus Asztmodgya.


Ďurková

Georgius Gál, Mathias Brizman, Mathias Pagorko, Pagorkova, Henricus Soltis, Basilius Soltis, Georgius Brizman.


Ľubotín

Francsicus Komloczky, Andreas Kalinka, Barcsicska, Petrus Svecz, Petrus Chromisen, Ladislaus Gyarava, Michael Szopko.


Čirč

Mathias Ladusik, Henricus Karczmár, Mathias Kovaly, Simeon Petro, Josephus Mikula, Josephus Hercala, Basilius Soltis, Joannes Kolar, Henricus Kulik, Joannes Kulik, Daniel Sesak, Joannes Miserak, Andreas Urda, Lucas Gernad, Joannes Zvalaren, Joannes Sryak, Basilius Zahlubka, Joannes Malarnik.


Ruská Voľa

Joannes Polycsak, Thomas Tkacs, Ladislaus Kudacsek, Ladislaus Barna, Georgius Peles, Joannes Peles, Joannes Kuvcsov, Dogyana.


Obručné

Joannes Soltis, Franciscus Hatala, Joannes Petrancák, Joannes Polcsak, Franciscus Zimcsár.


O tom, že okrem obyvateľov sa v súpisoch objavovali i hospodárske zvieratá, že sa zisťovalo, či je obyvateľ gramotný alebo nie a kto vlastne historické štatistiky zapisoval - sa dozviete v 3. časti seriálu.


Štefan Rybovič st., foto: www.familysearch.org


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 11 (24. marec 2021)

Comentarios


bottom of page