top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Sčítací formulár je možné odoslať iba raz

Od 15. februára prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľov. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa teraz môžete sčítať elektronicky alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB 2021.Po zodpovedaní štrnástich otázok uvedených vo formulári na webovej stránke scitanie.sk sa obyvateľovi ponúkne zhrnutie. „V tomto poslednom kroku si obyvateľ všetky ním zadané odpovede skontroluje a až následne ho bude môcť odoslať. Formuláre, ktoré budú odoslané do systému už nie je možné opravovať,“ informovala Katarína Železníková vedúca oddelenia vnútornej správy a služieb obyvateľstvu. Za neplnoletú osobu, alebo obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací dotazník jeho zákonný zástupca.


KU KTORÉMU DÁTUMU SA SČÍTAVAME?

Do sčítacieho formulára sa uvádzajú údaje, ktoré zodpovedajú stavu z polnoci 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. „Občania pri sčítaní vpíšu údaje, ktoré boli aktuálne k tomuto dátumu. V praxi to znamená, že ak ste sa zosobášili vo februári 2021, v sčítacom formulári pri otázke „Aký je Váš rodinný stav?“ označíte „slobodný/slobodná“, pretože údaj sa vzťahuje k rozhodujúcemu okamihu k 1. 1. 2021, kedy ste ešte boli slobodný/á,“ vysvetlila K. Železníková. Platí to napr. aj v prípade, ak sa vám 1. januára 2021 narodilo dieťatko, do sčítania sa nezapája vôbec.


MÔŽEM SA SČÍTAŤ VIACKRÁT?

Sčítanie prostredníctvom rodného čísla je v monitoringu sčítania pre každé rodné číslo započítané len jedenkrát. „Systém automaticky eliminuje duplicity, to znamená, že aj keď sa obyvateľ sčíta viackrát, systém to podľa rodného čísla rozpozná,“ uviedla K. Železníková.

Ak vás zaujímajú akékoľvek otázky ohľadom sčítania, neváhajte nám ich napísať na noviny@lms.sk.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 7 (24. február 2021)

Comments


bottom of page