top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Sú školské jedálne bezpečné?

Updated: Aug 3, 2020


Aj keď najväčšie emócie po nedávnej kauze s mäsom opadli, spotrebitelia sú opatrnejší. Mäsiari hlásia znížený dopyt po hovädzine a zákazníci sa v predajniach dopytujú na pôvod dodávky. A to zaujíma i rodičov detí, ktoré sa stravujú v školských jedálňach. S regionálnou hygieničkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Starej Ľubovni Máriou Mancalovou sme sa rozprávali o tom i o opatreniach ústredia, ktoré by sa mali dotknúť aj nás.

Sequence 04.00_01_30_09.Still001

Všetko zlé je na niečo dobré a v tomto prípade tou pozitívnejšou stránkou môže byť zrejme zvýšená ostražitosť nielen spotrebiteľov, ale hlavne kontrolórov. Je to tak?


– Samozrejme, táto kauza, ako všetky iné, ktorým bol vystavovaný každý jeden kontrolný orgán v rámci potravinovej bezpečnosti, nás na jednej strane preverí a na druhej postaví do situácie, aby sme tieto skutočnosti maximálne eliminovali a boli dostatočne pripravení. Vieme, že okres Stará Ľubovňa je prihraničný a náš kontrolný orgán musí byť neustále v strehu. Na celoslovenskej úrovni bola vyhodnotená celá situácia a boli prijaté odporúčania, ktoré následne hlavný hygienik prezentoval na stretnutí s ministerkou zdravotníctva a boli prezentované aj na zdravotníckom výbore. Boli prijaté štyri odporúčania na zefektívnenie nielen výkonu kontrol, ale i zvýšenej edukácie.


Budú sa týkať aj školských zariadení?


– Určite aj zo strany orgánov verejného zdravotníctva, ktorý dozoruje tieto zariadenia, pretože vieme veľmi dobre, že ide o rizikovú zložku populácie, ktorou sú deti a mládež. Dôležité tu je posilniť vzdelávanie prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania aj prostredníctvom metodických centier, ktoré majú vo svojej pôsobnosti školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych miest, obcí a krajov, tiež krajských školských úradov, a to v spolupráci s naším úradom, ktorý sa ako prizvaný zúčastňuje týchto stretnutí, kde aj školíme vedúce školských jedální a takisto zabezpečujeme ich ďalšie vzdelávanie.


Vráťme sa do obdobia, kedy aj obyvateľov Starej Ľubovne vydesila informácia, že do jednej reštaurácie sa dostala hovädzina, a to 45 kg z inkriminovaného bitúnku. Sledovali ste túto líniu?  

 

– Samozrejme, ale mäso sa už 21. januára v čase kontroly v danej prevádzke nenachádzalo. Bolo skonzumované a podané zákazníkom v období od 14. do 17. januára. Na základe zistených kontrol sme zistili, že neboli zaznamenané žiadne zdravotné komplikácie u konzumentov.


Viac o opatreniach i o tom, akých dodávateľov majú školské zariadenia v okrese, sa dozviete v ĽN č. 10, ktoré bude v predaji do 11. marca.  


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


Comments


bottom of page