top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Rozpočet na kostol prevýši 420 tisíc €, chýba 120 tisíc €


Veľká rekonštrukcia Farského kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni sa spustila v marci a s ňou prišli i obavy kvôli pandémii. Napriek tomu sa práce neprerušili a dnes už môžu nielen miestni po uvoľňovaní lešenia zhora obdivovať celkom inú vežu. Z väčšej časti je vymenená nová medená krytina na veži a streche, zrealizovaných je množstvo obnôv a práce pokračujú ďalej, a to aj v interiéri.


Mesto prispelo na hodiny Výmenu si žiadali aj doslova zhnité a narušené trámy na krove. „Zrenovované sú kríže na kostole zo 17. a 19. storočia, vymenené sú tiež dvere na veži a výplne okenných otvorov kostola. Tu bolo potrebné demontovať vitráže, tie sa dajú späť pri obnove interiéru kostola a tiež po desaťročiach bude potrebná ich renovácia,“ zhrnul dekan Rímskokatolíckeho farského úradu Pavol Lacko. Na centrálnom mestskom kostole bolo a je prác doslova ako na kostole. Riešiť museli elektrickú i plynovú prípojku a prebiehajú práce na obnove najviditeľnejšej časti kostola – fasáde. Súbežne pritom prebieha aj archeologický výskum pri výkopových prácach. „Veža je už takmer hotová, zrealizovaná je oprava a obnova ciferníka a ručičiek, obnova zábradlia, vo výrobe sú kovové zvukové okná na veži a vstupné dvere do krypty. Vyrábajú sa tiež aj vonkajšie dvere. A vymenili sa štyri kamenné ostenia dverí, zrealizovalo sa nové kovové zavesenie zvonov a nová elektrifikácia zvonov a odbíjanie hodín,“ doplnil dekan farnosti. Práve na mechanizmus vežových hodín prispeje aj samospráva, a to schválenou sumou vo výške 4 000 €. Celkový rozpočet je naplánovaný na 420 000 €. „Keďže je potrebné vykonať nepredvídateľné práce, ktoré sú nad rozpočet, tak bude potrebné viac peňazí,“ predpokladá P. Lacko. Momentálne je po uhradení viacerých prác k 4. júlu zo zbierok a milodarov na účte farnosti 6 962,86 € a na celkovú realizáciu ešte podľa dekana chýba okolo 120 000 €.


Aj fresky si žiadajú svoje Pracuje sa pritom aj v interiéri kostola, pokračuje IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi. Koncom minulého roka farský úrad požiadal o dotáciu cez projekt ministerstva kultúry. Rozpočet tu predstavuje 30 820 €, dotácia bola schválená vo výške 20 000 € s 5 % spoluúčasťou farnosti. Práce na reštaurovaní nástennej maľby by mali byť ukončené do konca júla a potom by sa veriaci mohli dočkať aj obnovenia liturgií vo farskom kostole.


foto: Edvin Fazekaš

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 26 (7. júl 2020) 

Comments


bottom of page