top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Rodičia sa obávajú zrušenia ZŠ na Levočskej ulici

Updated: Jul 9, 2020


DSC_0043

Už v minulom roku sa na pôde mestského zastupiteľstva (MsZ) avizovalo, že situácia so základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vážna a dlhodobo neudržateľná. A tento rok sa situácia vyhrocuje aj o obavy rodičov. Primátor mesta dostal od Združenia rodičov pri ZŠ na Levočskej ul. otvorený list.


„Z neverejných zdrojov sme sa dozvedeli, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je plánované vo februári 2018, sa bude rozhodovať o zrušení jednej základnej školy v meste Stará Ľubovňa,“ uvádza sa, o.i., v liste. Rodičia tu vyjadrujú znepokojenie nad tým, že by to mala byť práve ZŠ v centre mesta. Prekáža im, že o tak vážnej téme sa na pôde mestského parlamentu prakticky nerokovalo a poukazujú aj na úspechy i výhody  55-ročnej školy. Ako sme sa dozvedeli, radnica sa týmto vážne zaoberá a chystá tohto týždňa stretnutie s rodičmi i vedením škôl, tak ZŠ na Levočskej ul., ako aj ZŠ Za vodou. Oboch týchto škôl by sa totiž zmeny mali dotknúť najmarkantnejšie, ako avizoval primátor mesta, o zrušení ani jednej z nich nie je vôbec rozhodnuté a samospráva momentálne pracuje ešte len na koncepcii základného školstva. „Situáciu by som ale označil za vážnu, čo je podložené aj výrazným poklesom počtom žiakov, hovoria o tom čísla – od školského roku 2002/03 sa znížil počet žiakov približne o 45 % v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ podotkol Ľuboš Tomko, primátor mesta. Ako sa uzniesli poslanci ešte vlani, samospráva spracuje koncepciu zefektívnenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorá bude hotová do 31. januára a predloží ju na februárové rokovanie MsZ. „V koncepcii sú rozpracované štyri varianty, kde prvý počíta so zachovaním súčasného stavu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V druhom nemecký zriaďovateľ preberie ZŠ Za vodou. A posledné dva varianty hovoria o zlúčení dvoch mestských základných škôl, a to ZŠ Levočská a ZŠ Za vodou, pričom tretí ponecháva v sieti škôl ZŠ Levočskú, štvrtý ZŠ Za vodou,“ naznačil primátor mesta. Ako vidieť, isté obavy tu školy musia cítiť. Ako poznamenal k téme primátor, „hlavným impulzom zmien v systéme základného školstva je ponuka nemeckého  zriaďovateľa, ktorý by prevádzkoval a spravoval ZŠ Za vodou minimálne 15 rokov.“ Všetko však bude v rukách poslancov a aj zo skúseností z minulosti, kedy sa vášnivo diskutovalo o ZŠ na Štúrovej ulici či o zrušení MŠ na Okružnej ulici, je zrejmé, že tak vážnemu rozhodnutiu budú predchádzať viaceré rokovania a diskusie. A je dosť možné, že sa vo volebnom roku ani neuzavrú.


Foto: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 2 (16. január 2018)


Comments


bottom of page