top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Rekordných vyše 1,3 mil. eur pôjde do rozvoja mesta

Updated: Jul 9, 2020


Do rozvoja mesta, teda do nových stavieb i ich rekonštrukcií, opráv a budovania chodníkov i mestských komunikácií, ihrísk a projektových aktivít pôjde v tomto roku opäť viac peňazí. Oproti minuloročnému plánu, keď sa rátalo so sumou vyše 660 tisíc eur, Rozvojový program mesta (RPM) na rok 2017 ráta, podľa schváleného rozpočtu mesta na rok 2017, až so sumou 1,3 mil. eur. Na decembrovom zasadnutí sa poslanci zhodli na prioritách rozvoja, hovorí o nich vedúci oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia MsÚ v Starej Ľubovni František Benko.


Hneď na úvod musíme zdôrazniť staré známe, že Rozvojový program mesta je síce strategický dokument, ale je to živý materiál, ktorý sa v priebehu roka dopĺňa, mení, ovplyvňuje ho veľa faktorov. Aj napriek tomu udáva smer rozvoja mesta a už teraz môžeme pripomenúť tie najdôležitejšie akcie, na ktoré sa môžu obyvatelia tešiť. Skúste ale na úvod všeobecne zhodnotiť RPM-ku na rok 2017, možno aj v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

DSC_0081

Myslím, že je, ako som to povedal aj na zastupiteľstve, otvorenejší ako minulého roku a dáva priestor poslancom na ich návrhy. Pri jeho príprave boli zohľadnené práve ich námety, ale aj občanov, vychádzali sme aj z petícií a pripomienok.

Rozvojový program mesta na tento rok je, dá sa povedať, ambiciózny, ráta s preinvestovaním vyše 1, 3 milióna eur. Vieme ale, že plánov je vždy viac ako peňazí. A takisto potrieb mesta. Pripomeňme teraz niektoré už isté akcie.

Tak môžeme pripomenúť nové stavby, ktoré sú finančne kryté, a na ktoré pôjde 203 tisíc eur, a sú to napríklad mestský mobiliár s doplnením lavičiek, košov, stojanov na bicykle, kde pôjde 20 tisíc €, detské ihrisko na Letnej ulici, kde zo zbierky občanov pôjde 9 tisíc a ďalších 9 z Mesta, na parkoviská na Letnej, Okružnej a Levočskej ulici sa vyčlenilo 25 tisíc a na výstavbu chodníka na Mýtnej ul. – osvetlenie priechodu 5 tisíc eur a iné. Do revitalizácie zelene sa schválilo 15 tisíc eur, pôjde o kruhový objazd pri Kauflande a revitalizáciu zelene na Ul. Sládkovičovej a prioritu dostalo aj budovanie prekladovej stanice odpadov, kde je 120 tisíc eur.

Prejdime k investíciám, ktoré si vyžadujú oveľa väčšie objemy, ich potreba je však dlhodobá. A konečne sa dostali do plánu.

– Tak takou je, napríklad modernizácia Domu smútku, kde sa ráta so sumou 110 tisíc eur, tiež obnova Domu kultúry, kde treba 336 tisíc eur. No a isté nóvum v RPM-kepredstavuje300 tisíc eur, ktoré by mali smerovať do rekonštrukcií miestnych komunikácii a chodníkov.

Tu sa práve vzácne poslanci zhodli na prioritách, ktoré by sa teda mali robiť tento rok. Pripomeňte, ktoré to sú? Vieme, že téma budovania a rekonštrukcie mestských ciest a chodníkov pritom stále rozdeľuje poslancov a vyvoláva najviac polemík aj z radov občanov.

Ide o rekonštrukciu tzv. starej cesty v Podsadku, po ktorej občania dlho volali so sumou 50 tisíc eur a časť miestnej komunikácie na sídlisku Západ na Zimnej ulici za 100 tisíc eur. V pláne je aj rekonštrukcia chodníka Mierová ul. v úseku  ŠRC – križovatka pri Dome pre seniorov a vytypované priľahlé chodníky na sídlisku Západ  v hodnote 72 tisíc eur, tiež chodníka na Levočskej ul. od centra k Slobytermu – 25 tisíc eur a na Ul. zámockej, kde sa ráta so sumou 53 tisíc eur.

Čo sa týka asfaltovania miestnych komunikácií, ktoré dostali tentoraz zelenú? Ktoré sa teda budú obnovovať v roku 2017 prioritne?

– Asfaltovať sa bude cesta v Podsadku od autobusovej zastávky smerom k rómskej osade s nákladom 32 500 eur a Tatranská ulica – Tesco, kde je rozpočtovaných 20 000 eur.

Osobitnou kapitolou sú projektové aktivity mesta, ktoré tvoria špecifickú kapitolu, pretože sa nevie, aké projekty budú schválené. Pripomeňte ale aspoň tie väčšie mestské zámery.

– Ide o riešenie ZŠ na Levočskej ulici a zníženie jej energetickej náročnosti, Komunitné centrum pre seniorov, Materskú školu v Podsadku, prestavbu terás v Materskej škole na Tatranskej ul., rekonštrukciu tzv. Bieleho domu a iné. Projekčne pripravujeme tieto akcie a reagovať sa bude podľa výziev. Na prípravnú a projektovú dokumentáciu je vyčlenených v RPM-ke 101 tisíc eur.

Tento rok by ale mali dobehnúť ešte akcie, ktoré sa schválili, resp. začali minulého roku… Najnovšie sa vie, že bol úspešný projekt cesty do rómskej osady, kde bolo schválených 7,5 tisíc eur…

– Áno, ide tiež o dokončenie ihriska s umelým trávnikom na futbalovom štadióne i budovanie cyklotrasy do Hniezdneho.

Ešte pripomeňme menšie akcie, ktoré sa priebežne robia každý rok, ako úprava bezbariérových chodníkov…

– Áno, aj tento rok je vyčlenených napríklad 10 tisíc eur práve na tento účel, ale pokračovať bude aj grantová schéma občianskych projektov – 5 tisíc eur a na verejné osvetlenie je vyčlenených 20 tisíc eur. Takisto sa budú robiť vysprávky, asfaltovanie a vodorovné značenia ciest, kde je vyčlenených 47 500 eur, čo je viac ako po minulé roky.

Niektorí poslanci sa opätovne prikláňali za vybudovanie skateparku, o ktorom sa hovorí už dlhodobo a nebol zaradený do finančne krytých akcií a dostal sa so svojou potrebou 100 tisíc eur pod čiaru. Rovnako sa spomínalo, že téma zimného štadióna stále žije a bežia rokovania s kompetentnými pôsobiacimi v štruktúrach ľadového hokeja… Je nádej, že sa s tým ešte pohne?

– Ako sme spomínali, Rozvojový program mesta je živý materiál a v priebehu roku sa budú akcie aj meniť aj dopĺňať.Rozpis financií, ktoré pôjdu do jednotlivých oblastí v roku 2017


Celkový objem financií  na RPM                                   1 306 704 eur 


Finančne kryté akcie


Nové stavby                                                                                   203 000  eur


Rekonštrukcie a modernizácie                                                   823 947 eur


Investície zo štátnych a eur. fondov- spolufinancovanie       78 757 eur


Projektová dokumentácia                                                            101 000 eurCommentaires


bottom of page