top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Rekordné investície do mestských cintorínov

Updated: Jul 9, 2020


cintorín 2

Nedôstojný dom smútku a vykrútené travertínové schody, ošumtelá kaplnka na starom cintoríne a rovnako už havarijný plot i chodník – to boli časté a dlhoročné kritiky. To je už ale pomaly minulosťou. Rok 2017 by sa dal pokojne nazvať rekordným, čo sa veľkých investícií do cintorínov týka. Dokopy tu z mestskej pokladnice ide až vyše 180 tisíc eur. 


Počas týchto tzv. dušičkových dní tak zaiste návštevníkom cintorínov neunikli mnohé premeny a viaceré práce v plnom prúde. Na novom  sa pracuje už od augusta a citeľná je aj premena schodiska s novým zábradlím k domu smútku, kde sa kompletne vymenili okná, dvere a obnovila fasáda. „K schodom budú prispôsobené novým asfaltom aj priľahlé komunikácie a bude tam aj výmena niektorých svetiel,“ povedal Ľubomír Krett, riaditeľ firmy VPS k prácam na novom cintoríne, ktoré si vyžiadali okolo 125 tisíc eur. Menšie doplnky dostane aj vnútro domu smútku a s prácami sa finišuje. Ukončené by mali byť do konca novembra. „Pôvodný zámer zúžiť schodisko na novom cintoríne sa vylúčil po technických komplikáciách, keďže by bolo nutné presunúť aj verejné osvetlenie, na schodisko sú napojené aj oporné múry, takže sme sa rozhodli zachovať pôvodnú šírku a, myslím si, že je to také dôstojné. A vyhoveli sme so zábradlím aj požiadavkám seniorov,“ doplnil k prácam primátor Ľuboš Tomko.

Cintorin 1

Zhoda náhod chcela, že vo väčšom meradle sa realizuje s tou istou víťaznou firmou (IVS zo Starej Ľubovne) aj obnova starého cintorína, ktorý bol už viackrát zahrnutý v Rozvojovom programe mesta, na rad prišiel až teraz, ale s väčšou investíciou – vyše 60 tisíc eur a v rámci troch akcií. Obnovila sa tak kaplnka a práce momentálne bežia aj na oplotení od sídliska Západ a kotolne K-Centrum, ktoré už bolo v dezolátnom stave. Súbežne sa realizuje aj centrálny chodník ku kaplnke, ktorý bol kedysi len vysypaný kamienkami.„Novú dlažbu sme vybrali tak, aby korešpondovala s charakterom starého cintorína, obrubníky sú vyrobené tak, aby pôsobili akoby staro,“ dodal riaditeľ VPS, ktorá má v správe cintoríny.

A teda aj tretí, v Podsadku, kde sa investovalo v minulosti do oplotenia a na rad by tam mali prísť ďalšie obnovy v budúcom roku.

DSC_0820

Foto: Martin Mrug


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 41 (14. november 2017)


Comments


bottom of page