top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Rekonštrukcia interiéru kostola sv. Mikuláša si vyžiada ešte pár mesiacov

Veriaci v Starej Ľubovni sa už nevedia dočkať, kedy si sadnú do lavíc zrekonštruovaného farského kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Po premene zovňajšku za vyše 420 tisíc € v ňom od začiatku roka prebieha obnova interiéru, a to veľkého rozsahu, ktorá pohltí viac ako pol milióna eur.


„Veriaci sa pýtajú, kedy bude kostol hotový, žiaľ, neviem to presne povedať, je to náročná obnova, určite ešte niekoľko mesiacov musíme byť trpezliví. Verím, že v jeseni by sa mohla rekonštrukcia ukončiť,“ vysvetlil Pavol Lacko, dekan-farár Rímskokatolíckej farnosti v Starej Ľubovni.


Ako prebiehajú práce?

Ako dodal, práce v kostole pokračujú podľa rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Prešove a Liturgickej komisie. Prebieha kladenie dlažby, finalizácia elektroinštalácie, ozvučenia a signalizačného zabezpečenia i rekonštrukcia schodov na chór.

Na svoje pôvodné miesta už boli osadené vitráže, v auguste bude prebiehať montáž osvetlenia, výroba a montáž kamenného obetného oltára a ambony, tiež sedenia pre kňazov a miništrantov, čistenie organa, neskôr osadenie lavíc, inštalácia zreštaurovanej kazateľnice a kamennej kropeničky pri bočnom vchode, výroba a montáž spovedníc a nábytku do sakristie, zábradlia na chór a ďalšie práce.


Financovanie veľkej rekonštrukcie je zabezpečené najmä z prostriedkov staroľubovnianskych farníkov prostredníctvom zbierok, ale farnosť využíva aj rôzne možnosti grantov a schém pomoci od verejných a štátnych inštitúcií. Nezanedbateľnou čiastkou podľa dekana prispievajú aj veriaci z okolitých farností. Rekonštrukciu je možné podporiť i mimo vyhlásených zbierok zaslaním príspevku na farský účet. „Prosíme najmä o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo,“ dodal dekan farnosti.


Helena Musalová, foto: FÚ SL

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 27,28 (13. júl 2022)


Comments


bottom of page