top of page
  • Anna Lazorčáková

VIDEO Parkovanie v Starej Ľubovni si predplatilo päťsto záujemcov!

Updated: Feb 16, 2021

Spoplatnené parkoviská v Starej Ľubovni fungujú pol roka, za ten čas vydala radnica predplatiteľom takmer 500 kariet. Najčastejšie vodiči využívali elektronické možnosti platby, no viacerí prejavili záujem aj o zľavnené karty.


K samotnému spusteniu novej parkovacej politiky predchádzalo viacero okolností. Najprv sa platenie na mestských parkoviskách odložilo pre majetko-právne vysporiadanie pozemkov, neskôr tento proces oddialila pandémia. S platením na mestských parkoviskách sa začalo v auguste minulého roka.


PARKOVANIE SA UJALO

Samospráva za necelý uplynulý rok vydala presne 479 kariet. Miestni si najčastejšie uplatňovali nárok na rezidentskú. O túto kartu za manipulačný poplatok desať eur požiadalo až 156 občanov, ktorí bývajú v zónach, kde sú platené parkoviská. Záujem o ročnú parkovaciu kartu prejavilo 90 obyvateľov mesta a 140 ťažko zdravotne postihnutých. Tu sa však rozlišovalo, či išlo o obyvateľa mesta alebo abonenta, ktorý má trvalý pobyt mimo mesta a tiež to, či je držiteľom parkovacieho preukazu alebo nie. Ďalej bolo vydaných 57 ročných kariet pre abonentov a 36 špeciálnych kariet, ktoré boli odovzdané bez úhrady.

Od augusta do konca minulého roka bol príjem mesta v sume 30 805 eur, pričom radnica ešte nemá všetky vyúčtovania z predaja parkovacích lístkov za IV. kvartál. „Je to už suma očistená o províziu pre predajcov, či už formou parkovacích lístkov, SMS platieb a mobilnej aplikácie. Najpoužívanejšou formou je platba cez SMS, ktorú využilo 56 % vodičov, 23 % platilo cez mobilnú aplikáciu a 21 % si kúpilo parkovacie lístky,“ informoval Aleš Solár, prednosta mestského úradu.VYHOVELI POŽIADAVKE

Nová parkovacia politika sa neobišla bez podnetov a postrehov občanov mesta. Viaceré z nich odzneli na stretnutí, ktoré zorganizovalo mesto ešte vo februári minulého roka. Diskusného fóra k pripravovanej parkovacej politike sa vtedy zúčastnilo približne tridsať obyvateľov. Na radnicu prichádzali stále nové pripomienky od občanov aj počas ďalších mesiacov uplynulého roka. „Ľudia sa zaujímali o krátkodobejšie parkovacie karty na obdobie jedného mesiaca či polroka,“ prezradil prednosta. Požiadavka však ostala nevypočutá i naďalej ostalo pri systéme ročnej parkovacej karty. Naopak na základe postrehov obyvateľov sa upravilo parkovanie ŤZP osôb v mestskom nariadení. Držitelia modrých parkovacích preukazov, ktoré vydáva úrad práce sociálnych veci a rodiny si od septembra mohli zakúpiť ročnú parkovaciu kartu za 10 eur. „Pripomienky boli aj k inštalácii parkovacích automatov, ako aj k rozširovaniu regulovaného parkovania na ďalšie parkoviská v rámci centrálnej zóny na Ulici 1. mája, resp. 17. novembra,“ doplnil A. Solár.

Aj tento rok by mal priniesť zmeny v parkovaní. Radnica chystá v rámci kompletnosti centrálnej zóny spoplatniť aj iné parkoviská. „Chceme v prvých mesiacoch zanalyzovať, ktoré parkoviská by sme reálne vedeli doplniť do regulovaného parkovania. V apríli, resp. v júni by sme prišli s návrhom prípadných zmien,“ uzavrel A. Solár.Anna Lazorčáková, foto: E. F.


Počty a typy vydaných ročných parkovacích kariet

Od 1. augusta do 31. decembra 2020

Typ oprávnenia Počet

Rezidentská karta 156

Abonent 57

Abonent (ŤZP s parkovacím preukazom) 27

Abonent (ŤZP) 50

Obyvateľ mesta 90

Obyvateľ mesta (ŤZP s parkovacím preukazom) 18

Obyvateľ mesta (ŤZP) 45

Špeciálna karta – bez úhrady 36

Spolu 479


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 4 (3. február 2021)


コメント


bottom of page