top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Referendum 2023: Hlasujeme už túto sobotu

V sobotu 21. januára sa v čase od 7. do 22. hodiny koná referendum.


Hlasovacie právo má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania dovŕši 18 rokov. Hlasovať sa bude o jednej referendovej otázke: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?“

Volič môže voliť na území SR buď vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič, ktorý v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. A to najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním referenda, v listinnej a elektronickej forme tak mohol urobiť najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania referenda.


Okrsky ako počas volieb

Voliči Starej Ľubovne sa môžu zúčastniť referenda v 13-tich okrskoch, ako sú zvyknutí počas volieb. Ich zoznam a daných ulíc, ktoré patria pod ne nájdu na webovom sídle mesta a ĽMS.

Referendum bude platné iba v prípade, že sa ho zúčastní iba nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, čo predstavuje približne 2,2 milióna občanov. Na to, aby pre zvolávateľov bolo aj úspešné, musí viac ako polovica voličov, teda zhruba 1,1 milióna za otázku hlasovať kladne. Po splnení týchto podmienok bude všeľudové hlasovanie úspešné a otázka sa dostane do zbierky zákonov.


Jana Blašková, foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 2 (18. január 2023)

bottom of page