top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Ráta sa s novou lodenicou i mólom pri rieke Poprad

Updated: Jul 22, 2020


Vodná turistika má v Starej Ľubovni veľkú tradíciu, napríklad podujatie splavu na rieke Poprad sa organizuje už viac ako 40 rokov a má čoraz väčšiu podporu fanúšikov. Zlepšiť podmienky vodného športu by mohol aj najnovší projekt, ktorý podalo Združenie pre rozvoj regiónu, n.o., Prešov a do ktorého sa zapojila aj Stará Ľubovňa.


V rámci neho by malo pri rieke Poprad vzniknúť nástupné mólo, nová lodenica, prístupová komunikácia s točňou, priestor pre malé stanové mestečko s kozubom, vodovodnou a elektrickou prípojkou. Takýto areál by mal vyrásť v časti medzi uvažovaným SKATE parkom a novým futbalovým ihriskom s umelým trávnikom, pozdĺž zadného oplotenia (po odstránení viacúčelového ihriska). Zrekonštruovať by sa tiež mala prístupová cesta od Továrenskej ulice (od hlavného vjazdu) do areálu futbalového štadióna až k oploteniu. Mesto Stará Ľubovňa sa uchádza o grant v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Projekt Poprad – rieka, ktorá nás spája – Vodný turizmus po rieke Poprad má za sebou niekoľko pracovných stretnutí, aj v rámci susedných republík.


Jednotný vizuál prístavísk Partnermi projektu sú okrem Starej Ľubovne na slovenskej strane obce Nižné Ružbachy, Chmeľnica, Plavnica, Plaveč a Čirč. V týchto obciach by mali byť vybudované jednotlivé vodné prístaviská a všetky ich prvky by mali byť jednotné, aby navzájom korešpondovali. Na strane poľskej sú do projektu zapojené gminy Muszyna, Piwniczna, Rytro a Stary Sacz.

Takto by mal vyzerať výsledný efekt projektu, ktorý by Starej Ľubovni priniesol dôstojnejšie podmienky pre vodákov.


V lokalite pri futbalovom ihrisku by tak mohol vzniknúť moderný areál pre vodákov. „Naším zámerom je posunúť umelý trávnik, ktorý sa bude čoskoro realizovať, bližšie  k mostu, takže aj aktivity ohľadom nástupného móla a novej lodenice by boli tomu prispôsobené,“ informoval o zámere primátor Ľuboš Tomko.

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni projekt odobrilo.  Mesto by sa na ňom malo podieľať 5-timi percentami, čo predstavuje okolo 16 tisíc eur. Celý projekt by mal priniesť okolo 317 tisíc eur. Ak by sa všetko podarilo, vodáci by sa mohli tešiť na budúci rok.


Investícia v našom meste Sklad na plavidlá a ich údržbu Vyhliadkové mólo s nástupiskom pre veslárov s kozubom Vodovodná prípojka k pitnej fontánke Elektrická prípojka + elektroinštalácia Prístupová komunikácia Rozšírenie parkoviska Chodník a miesto na stanovanie Terasové sedenie z gabiónových košov + schody z betónových prefabrikátov


Comments


bottom of page