top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Profesia sestier je nenahraditeľná a hodná rešpektu

Máj je mesiacom, kedy sa viac ako inokedy vzdáva úcta sestrám. Ich zastúpenie v zdravotníckych či sociálnych zariadeniach je nenahraditeľné, zvlášť v ostatných rokoch boli vystavené obrovskému náporu v súvislosti so zvládaním pandémie. Viaceré boli aj tento rok ocenené v rámci Starej Ľubovne i na krajskej a celoslovenskej úrovni.


Ocenené sestry s námestníčkou pre ošetrovateľstvo A. Mačugovou Ľubovnianskej nemocnice (vľavo) a prezidentkou SKSaPA Ľ. Kundrácikovou (vpravo).

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier tak bolo udelené prestížne ocenenie BIELE SRDCE, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPS), týmto sestrám Ľubovnianskej nemocnice: Eve Gladišovej, Oľge Šutorovej, Daniele Matoľákovej, Martine Nemergutovej, Eve Živčákovej a Ľuboslave Lesňákovej. Zároveň bola udelená aj Cena riaditeľa nemocnice, a to Kataríne Zajacovej.


A staroľubovniansky región bol zastúpený aj na celoslovenskom udelení ocenenia, ktoré si prevzali Iveta Tinathová a Veronika Švedová.


Ocenenie v podobe šperku
Ocenenie BIELE SRDCE je celosvetový symbol sestier, ktorý bol oficiálne zvolený pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

red., foto: archív Ľubovnianskej nemocnice

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách 22 (8. jún 2022)

Comentarios


bottom of page