top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

UPRATUJME, SEPARUJME Problém s polystyrénom, ktorý znečisťuje okolie kontajnerov i skládku

Polystyrén je súčasťou našich životov už dlhodobo, čoraz väčším problémom sa však stáva jeho odpad. Ako informovala spoločnosť Ekos, množstvá, ktoré končili na skládke, neboli problémom z pohľadu váhy, ale objemu.„Laická verejnosť považovala polystyrén za plastový odpad, ktorý neraz končil v žltých nádobách a vreciach určených na plast s vedomím akejsi ekologickej zodpovednosti voči prírode. Nevedomosť často spôsobovala rôzne druhy znehodnotených častí, ktoré sa recyklovať nedali,“ vysvetlil Štefan Kasperkevič, vedúci odpadového hospodárstva spol. EKOS. Ako dodal, samotný polystyrén znečisťoval okolie zberných nádob, ako aj skládky.


RECYKLUJME SPRÁVNE AJ POLYSTYRÉN

Novinkou je tak jeho recyklácia. „Z pohľadu viacnásobnej a efektívnej recyklácie je najlepší expandovaný. Aj keď sa na trhu vyskytuje množstvo iných druhov, práve tento má najväčšie zastúpenie v našej oblasti. Svoje zastúpenie nachádza ako obal tovarov, v stavebníctve a tiež aj vo forme granulátu,“ vysvetlil Š. Kasperkevič.

Ak chceme recyklovať polystyrén je veľmi dôležité zachovať čistotu, musí byť zbavený štítkov, pások a iných obalových materiálov. To isté platí pri stavebnom, kde nesmú byť pozostatky lepidla a rôznych povlakov.


Spol. Ekos nadviazala spoluprácu s regionálnou firmou, ktorá je lídrom v oblasti výroby expandovaného polystyrénu a dodala jej potrebné vybavenie na to, aby v areáli dvora EKOS osadili stojan, do ktorého môžu obyvatelia priniesť polystyrén.foto: archív EKOS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 13 (/6. apríl 2022)


Comments


bottom of page