top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Pripomeňme si našich blízkych zosnulých s úctou k nim aj k prírode

Hoci niektorí z nás cintorín celý rok obchádzame, zabudnúc, že aj smrť je prirodzenou súčasťou nášho života, v novembri je tomu inak. Zapáliť sviečku, pomodliť sa a pospomínať na tých, ktorí tu už nie sú, je súčasťou Pamiatky zosnulých, ľudovo nazývanej aj Dušičky.


Viete, že už v 8. storočí určil pápež Gregor IV. sviatok Všetkých svätých na 1. november, ktorý mal byť spomienkou na známych kresťanských svätcov? Tento zvyk sa postupne rozšíril a pridal sa k nemu aj 2. november ako Pamiatka zosnulých (Dušičky).

Okrem tradičných cintorínov, ktoré nechýbajú v žiadnom meste či dedine, sú na Slovensku aj dve novinky – tzv. prírodné cintoríny. Sú určené pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud našej planéty a chcú po sebe, okrem iného, zanechať aj ekologickú stopu. V tomto smere sa na Slovensku výrazne angažuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA. Eva Sládková, komunikačná manažérka ŽIVICE na tému prírodných cintorínov hovorí: „Prvý prírodný cintorín vznikol na Slovensku v roku 2017 vo Zvolene. Nesie pomenovanie Záhrada spomienok. V Košiciach je zasa Les spomienok. Vznikli na základe programu Funebra, je to jeden z našich „živičných“ programov.“ V čom sú tieto cintoríny iné?


Les spomienok

Nájdete ho v košickom Krematóriu Zelený dvor. Je to miesto, kde je popol zosnulých ukladaný ku koreňom stromov a posledné rozlúčky sa odohrávajú pod ich korunami. Nenájdete tu žiadne náhrobky, ich úlohu preberajú stromy. Na ich kmeňoch sú umiestnené tabuľky s menami zosnulých. Pochovávanie je urnové, možné je od apríla do konca októbra.

Môžu sa tu odohrať tradičné obrady s kňazom či s obradníkom i netradičné spomienkové slávnosti vytvorené samotnými pozostalými podľa ich predstáv a prianí.

V Lese spomienok je možné rezervovať si miesto už počas života. Hrobové miesto je možné si prenajať na 5 až 25 rokov. Do Lesa spomienok nie je možné prinášať žiadne dekorácie — kahance, vence či kytice, fotografie, vázy a pod. Na zapaľovanie sviečok je vytvorené kamenné dielo s vodnou hladinou, na ktorú sa umiestňujú plávajúce sviečky. Na žiadnom inom mieste nie je zapaľovanie sviečok možné.


Záhrada spomienok

Nachádza sa vo Zvolene na cintoríne Zlatý potok. Je miestom pochovávania ku koreňom rastlín. Popol zosnulých je ukladaný do zeme priamo alebo v rozložiteľných urnách, v kvetinových a trávnatých záhonoch a v okolí stromov. Telá zosnulých sú ukladané do kvetinovej lúky v jednoduchých drevených rakvách bez syntetických materiálov. Pohreby sa odohrávajú pod korunami stromov a podľa prianí pozostalých. Namiesto náhrobkov tu nájdete malé kamenné tabuľky s menami zosnulých.

Záhrada spomienok je celoročne prístupná verejnosti. Urnové miesto je možné prenajať si na 5 rokov a kostrový hrob na 10 rokov. Nájom hrobových miest je možné následne predĺžiť. Ako označenie miest slúžia jednotné kamenné tabuľky na zemi, vyrábané miestnymi kamenármi.


Dvojitý efekt

Ak aj vy v týchto dňoch pripravujete smútočnú výzdobu na hroboch svojich blízkych, určite viete, že zosnulým najviac pomôžu naše modlitby a spomienky. Kytice a sviečky majú svoj zmysel, no ak ich materiálmi škodíme prírode, sebe a ďalším generáciám po nás, dobrý efekt sa vytráca. Nosiť mŕtvym mŕtve kvety nedáva zmysel... Navyše, ak nás plastové dekorácie prežijú, pretože ich doba rozkladu sa ráta na desiatky až stovky rokov. Aj to však možno zmeniť, je to iba vec tradície. A tiež biznisu, pretože, žiaľ, aj Dušičky sa už stávajú vecou komercie a rýchleho zisku.

Nepestujme preto s úctou k zosnulým aj negatívny rozmer – prírodu zahltenú tonami zbytočného plastového odpadu v podobe umelohmotných smútočných kytíc, ktoré o pár týždňov či mesiacov skončia v kontajneroch. Je to iba na našom rozhodnutí.Ak chcete aj vy tento rok pristúpiť k Dušičkám viac ekologicky, máme pre vás tipy:
- na hroby s viacerými zosnulými zapáľte radšej jednu väčšiu sviečku ako 
  niekoľko menších 
- sklenené svietniky sú lepšie ako umelé
- ak sú už na hrobe svietniky, nekupujte nové, ale len náplne do nich
- sviečky zo včelieho vosku sú ekologickejšie ako parafínové
- vence a kytice z čečiny, prírodných materiálov, šišiek, vetvičiek, 
  lístia sú krajšie a aj ekologickejšie – môžete si ich sami vyrobiť či 
  zakúpiť
- ak sa predsa len rozhodnete pre umelohmotnú výzdobu a po čase ju 
  vyhodíte, spravte tak do žltých nádob určených na plasty
- ak nemôžete prísť na cintorín osobne, môžete svojim blízkym zapáliť 
  sviečku aj virtuálne. Ktoré mestá a dediny ponúkajú túto možnosť, 
  zistíte na stránke www.virtualnycintorin.sk.
  

Dagmar Baluchová, ilu. foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 40 (26. október 2022)Commentaires


bottom of page