top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Pripomíname si tri výročia Mons. Viktora Trstenského

Meno Mons. Viktora Trstenského sa aj napriek jeho krátkemu pôsobeniu v našom meste (1969 - 1974) zapísalo do sŕdc ľudí a pripomína nám ho aj pamätná tabuľa na budove fary. Za jeho úsilie a starostlivosť o ľudí mu bolo udelené aj Čestné občianstvo mesta. Neúnavne hlásal pravdu, bojovať a trpel za ňu s nádejou, že jeho utrpenie prinesie vytúženú slobodu. Vždy a všade bol verný svojmu poslaniu a svoj život zasvätil ľuďom. Tohto roku si v súvislosti s ním pripomíname až tri výročia.Služba neobyčajne pracovitého kňaza nekončila za dverami kostola. Vyhľadával osamelých, opustených a vedel im pomôcť. Vo farnosti zostavil skvelý tím spolu s rehoľnými sestrami a laikmi, s ktorými premyslel pastoračný plán starostlivosti o veriacich a podelil im úlohy. Bola to dobrá voľba a začalo sa obdobie novej evanjelizácie. Mons. Trstenský aj napriek nepriaznivej dobe začal uvádzať do života to, čo sa začalo praktizovať v Cirkvi u nás omnoho rokov neskôr. Vychoval novú generáciu chlapcov a dievčat, staral sa o rodiny, ale aj o starých a opustených.


V 24 väzeniach

Mal charizmu osloviť ľudí a menil ich životy. Povzbudzoval ich k odvahe a sám im dával príklad. Vidiac, že náboženská situácia je čoraz horšia, sa v roku 1970 rozhodol aj bez súhlasu úradov usporiadať vo farnosti ľudové misie s úmyslom upevniť duchovný život veriacich a zároveň posilniť ich sebadôveru.

Ako nečakane prišiel, tak nečakane musel aj odísť. V Trstenej, kde žil na dôchodku, tiež prežíval utrpenie z neustálych domových prehliadok, pri ktorých mu zhabali knihy, listy, omšové rúcha a kalichy. Jeho život na slobode bol v mnohom krutejší ako ten za bránami väzníc, ktorých bolo spolu 24. Hoci prešiel peklom, nikdy si nezúfal. Bolo mu dopriate dožiť sa slobody a kým jeho prenasledovatelia upadli do zabudnutia, o ňom sa stále hovorí a píše.


V roku 2018 bola Mons. Trstenskému odhalená v Starej Ľubovni pamätná tabuľa.


Stopa v Starej Ľubovni

Viktor Trstenský sa dožil požehnaných 98 rokov a pochovaný je v rodnej Trstenej. Tohto roku si pripomíname tri výročia. Pred 30-timi rokmi 22. júna 1991 mu v Starej Ľubovni bolo udelené Čestné občianstvo. 29. júna si pripomíname 90. výročie jeho kňazskej vysviacky na Spišskej Kapitule (1931) a 7. decembra 15. výročie smrti (2006).

Jeho meno je späté s naším mestom, kde sa aj napriek nepriazni vtedajšej moci nedal odradiť a zanechal svedectvo ako hľadať pravdu, ako za ňu bojovať. Jeho slová, „za slobodu bolo treba bojovať vtedy i teraz, ináč ju stratíme,“ sú aktuálne aj dnes. Obdivuhodná je aj jeho literárna činnosť. Zanechal hlbokú stopu na poli duchovnom, sociálnom i kultúrnom a podľa jeho slov tu prežil najkrajšie roky kňazstva.


Pri príležitosti odhalenia tabule uviedli do života aj knihu o živote Mons. Trstenského a jeho pôsobení v Starej Ľubovni Vždy som túžil po svätosti. Výťažok z jej predaja sa použil na reštaurovanie krstiteľnice v kostole sv. Mikuláša.


Ľubomír Ogurčák, foto: archív

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 23 (16. jún 2021)

Comments


bottom of page