top of page
  • Anna Lazorčáková

Nové chodníky a cesty za 580-tisíc eur. Prepoja osady s mestom

Updated: Feb 26, 2021

Nový šat dostanú tento rok viaceré chodníky v Starej Ľubovni a opravia sa aj niektoré cesty. Novinka sa bude týkať ulíc Mýtna, SNP, tiež Hviezdoslavovej a Garbiarskej. Vynoviť by sa mala aj časť komunikácii na Továrenskej ulici a časť ciest v Podsadku. Vybuduje sa aj úsek pozdĺž Jakubianky. To všetko vďaka projektu vo výške 550-tisíc eur.

Garbiarska ulica


Svojím dielom v projekte prispieva aj Mesto Stará Ľubovňa, a to sumou približne 30-tisíc eur.

Mesto sa do realizácie projektu Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa plánuje pustiť ešte tento rok. „Ide o významnú investíciu do zlepšenia technickej infraštruktúry pre všetkých obyvateľov nášho mesta, pribudne napr. nový chodník na Mýtnej ulici, ktorý bude pokračovaním investičnej akcie z roku 2016, kedy sa vybudoval chodník na Mýtnej ulici končiaci tesne za lávkou cez potok Pasterník,“ uviedol primátor mesta Ľuboš Tomko.

Investícia z európskych zdrojov by sa mala zrealizovať v priebehu 6-tich mesiacov. Samotná realizácia a termín ukončenia akcie, samozrejme, závisí od priebehu procesu verejného obstarávania, jeho ukončenia a tiež klimatických podmienok.

„Takmer všetky navrhované a upravované komunikácie i chodníky majú navrhnutý asfaltobetónový povrch. Dlažba bude použitá len v miestach, kde sa nachádza aj v súčasnosti. Ich šírkové usporiadanie je závislé od existujúcich miestnych pomerov,“ informoval Michal Žid, z oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni.


Lokalita pri Jakubianke

Anna Lazorčáková, foto: E.F.


FAKTY

V rámci projektu sa vybudujú a opravia tieto úseky

- nová obslužná komunikácia popri Jakubianke (465,4 m)

- oprava chodníka na Hviezdoslavovej ul. (358,24 m)

- oprava chodníka na Garbiarskej ul. a Ul. SNP (465,84 m)

- rekonštrukcia ulíc v časti Podsadek (okolo 537 m)

- rekonštrukcia časti komunikácii na Továrenskej ulici (okolo 283 m)

- rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice (okolo 212 m)

- nový chodník na Mýtnej ul. (485 m)

- nový chodník na Ulici SNP pri Jakubianke (162,83 m)


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 6 (17. február 2021)


Comments


bottom of page