top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Pribúdajú nové lavičky

Updated: Jul 22, 2020


O absencii lavičiek a košov sa hovorí neustále. V týchto dňoch už občania Starej Ľubovni zaregistrovali lavičky na nových miestach, napríklad pred mestským úradom, dožadujú sa však ďalších.


„Mesto plánuje osadiť lavičky na Tatranskej a Okružnej ulici popri ceste na nový cintorín a vo vnútroblokoch na Letnej a Mierovej ul. Spolu je to 13 lavičiek,“ informoval o najbližších plánoch prednosta MsÚ Aleš Solár. Seniorom vracajúcim sa z centra mesta chýbajú lavičky na oddych aj smerom na sídlisko Západ. Ako prisľúbil prednosta, „v spomínanej lokalite pribudnú štyri lavičky aj s odpadkovými košmi.“ Požiadaviek je ale dosť aj od iných skupín obyvateľov. „Lokality boli vybrané po konzultácii s poradnou skupinou primátora v oblasti verejného priestoru. Taktiež sme brali do úvahy požiadavky od občanov z radov dôchodcov, mamičiek s deťmi a iných skupín,“ podotkol prednosta k lavičkám, ktoré sú vo vlastníctve mesta a ktoré boli kompletne ošetrené a opravené.

Rovnako by sa mala riešiť absencia odpadkových košov. „Tie pribudnú v najviac exponovaných miestach, ako je chodník na Tatranskej ulici. Ide o presunutie už existujúcich košov z miest, kde sú momentálne predimenzované a menej využívané,“ doplnil A. Solár. Ako dodal, Mesto má vytypované miesta na osadenie ďalších lavičiek. Ide o Levočskú ul., na chodníku vo vnútrobloku pri gréckokatolíckom chráme a na Ulici 17. novembra a Tatranskej. „Momentálne sme chceli využiť mobiliár, ktorý sme mali k dispozícii a reagovať tak na nedostatok oddychových plôch hlavne pre dôchodcov a mamičky s deťmi. V budúcnosti sa ale počíta s osadením mobiliáru aj na vyššie uvedené lokality,“ dodal prednosta MsÚ. Foto: ĽTV


Commenti


bottom of page