top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Mário Veverka

Presun žiakov i spájanie tried

Updated: Jul 8, 2020


DSC_0372

V ZŠ na Levočskej ul. i ZŠ Za vodou sa od septembra udejú zmeny. Žiadna z nich sa však neruší, ani nemení zriaďovateľa. Navyše, nejde pritom o dočasný stav, ale, ako potvrdil aj primátor mesta, o dlhodobú víziu, ku ktorej sa školstvo v Starej Ľubovni bude uberať nasledujúce roky.


Hlasovanie poslancov MsZ, ktorí vo februári odmietli vstup nemeckej DSA do najmladšej mestskej ZŠ, však riešenie problematiky základného školstva posunulo do inej roviny. Pred samosprávou tak vyvstala otázka ako ekonomicky vyladiť beh ZŠ Levočskej i Za vodou. Odpoveď na ňu sa snažilo nájsť stretnutie riaditeľov dotknutých škôl s vedením mesta. „U nás sme pripravení zlúčiť dve triedy v 6. ročníku, kde máme, po odchode dvanástich detí do osemročného gymnázia, 14 a 15 žiakov,“ opísal jedinú zmenu, ktorá by od septembra mala začať platiť na Levočskej Peter Höger. No ako doplnil, veľký zmysel v nej  nevidí. „V tej finančnej kondícii v akej momentálne sme, by sme totiž na platoch nejakú zmenu nepocítili a s rozpočtom dokážeme vyjsť i naďalej. Sme ale pripravení aj o tomto racionalizačnom kroku uvažovať.“ Samozrejme, otázkou zostáva, čo s počtom žiakov spraví zápis i „prijímačky“ na osemročné gymnázium. Isté však je, že zlúčením dvoch tried dôjde k poklesu vyučovacích hodín o 20. Jedno pracovné miesto sa tak stane nadbytočným. „Uvidíme ale, či to dokážeme vykompenzovať počtom tried, skupín v iných ročníkoch,“ dodal P. Höger.


SŤAHOVANIE ŽIAKOV Čo sa týka školy na pravom brehu Jakubianky, tam takýto scenár do úvahy neprichádza. Reálny je však presun štyroch tried I. stupňa, čím by sa blok, v ktorom sa nachádza MŠ, uvoľnil. „Časť priestorov po ZŠ je možné využiť novým nájomcom. Momentálne prebiehajú rokovania o výsledku ktorých budeme, počas MsZ, informovať poslancov,“ vysvetlil primátor Ľuboš Tomko, podľa slov ktorého pritom ide mestu o vyššiu finančnú efektívnosť – teda, aby sa náklady pre školu znížili. „Cieľom, samozrejme, nie je šetriť, ale dosiahnuť, aby dokázali dostatočne alokovať zdroje na prevádzku a údržbu.  Možno tiež, aby dokázali vyčleniť mzdové prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov.“ Všetky spomínané opatrenia prichádzajú do úvahy od školského roka 2018/19.


Článok bol publikovaný v ĽN č. 11 (20. marca 2018)


Comments


bottom of page