top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Prekonali ste onkologické ochorenie? Môžete požiadať o relaxačný pobyt

Primárnym cieľom na Slovensku dobre známeho občianskeho združenia Liga proti rakovine (LPR) je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym. Okrem Dňa narcisov však mnohí onkopacienti nevedia, akú pomoc môžu vďaka LPR získať.Liga proti rakovine je pacientom v ich neľahkej životnej situácii nápomocná v mnohých smeroch, či už je to priamo počas liečby, napríklad zapožičaním parochní, psychologickým poradenstvom, pomocou pre príbuzných i pozostalých a podobne.


ODDYCH PO CHOROBE

Výnimočným počinom, s ktorým LPR začala v roku 2009, je projekt Relaxačné týždňovky, ktorý je primárne určený pre onkologických pacientov. Počas dvanástich rokov sa na týchto pobytoch zúčastnilo už viac ako 4-tisíc ľudí z celého Slovenska.

Ich cieľom je umožniť mužom a ženám po prekonaní ťažkej choroby prežiť oddychové chvíle v príjemnom prostredí, pomôcť im vyrovnať sa s ich zdravotným stavom a nájsť silu znovu vykročiť do života.

Ak to epidemická situácia dovolí, v tomto roku Liga proti rakovine plánuje dve Relaxačné týždňovky, a to v termíne od 18. do 24. júna v hoteli Flóra v Dudinciach a od 8. do 14. októbra v hoteli Flóra v Trenčianskych Tepliciach.

Účastníkov pobytu sprevádza tím pracovníkov z radov LPR, ktorý sa stará o ich relax a zábavu, pričom program je prispôsobený veku a fyzickým i psychickým možnostiam prihlásených uchádzačov.

Ako sa prihlásiť na Relaxačnú týždňovku Ligy proti rakovine?

Pobyt je určený len pre onkologických pacientov, ktorí prekonali onkoochorenie v posledných piatich rokoch, a to bez sprievodu rodinných príslušníkov a iných osôb. Okrem záväznej prihlášky je nutné priložiť aj kópiu lekárskej správy, potvrdzujúcej onkologickú diagnózu.


RODINNÁ TÝŽDŇOVKA

Ste rodič a prekonali ste onkoochorenie? Spolu s vaším partnerom či partnerkou a vašimi deťmi do veku 18 rokov môžete absolvovať Rodinnú týždňovku. Týždeň plný oddychu, zábavy, zážitkov a nových priateľstiev.

Okrem Relaxačnej týždňovky usporadúva Liga proti rakovine už po siedmykrát aj projekt Rodinná týždňovka. Je určený rodinám, v ktorých aspoň jeden z rodičov je onkologický pacient. Cieľom je, aby rodiny v neľahkej životnej situácii mali šancu nájsť cestu k nadobudnutiu síl a inšpiráciu pre návrat do bežného rodinného života. Po prekonaní rakoviny to nie je ľahké pre celú rodinu, zvlášť, ak sú v nej malé deti. Mnohí zúčastnení z minulých ročníkov potvrdzujú, že už len stretnutie sa rodín, ktoré zažívajú rovnaké problémy a poznajú dôverne situáciu, ktorú so sebou toto náročné ochorenie prináša, je pre nich veľkým prínosom. Účastníkom sú počas pobytu k dispozícii psychológovia a animátori, ktorí pripravujú nezabudnuteľný program.

Rodinná týždňovka LPR sa tento rok uskutoční v termíne od 7. do 13. augusta v horskom hoteli Remata v Ráztočne.
Aj tu je podmienkou to, aby mal rodič od ukončenia onkoliečby maximálne 5 rokov. Taktiež treba zaslať prihlášku a kópiu lekárskej správy, potvrdzujúcej onkologickú diagnózu. Relaxačná i Rodinná týždňovka sú pre účastníkov bezplatné, teda sú plne hradené Ligou proti rakovine z asignácie 2 % dane z príjmu, výnosu zbierky Deň narcisov 2022 a iných darov.

Spĺňate podmienky a radi by ste sa skúsili prihlásiť na jeden z týchto pobytov?

Možno vám bude šťastena naklonená a vyberú práve vás. Požadované doklady treba zaslať na adresu: Liga proti rakovine, Centrum pomoci, Paulínyho 63, 040 11 Košice, prípadne emailom na: migova@lpr.sk. Viac informácií nájdete na www.lpr.sk. Keďže počet miest je limitovaný, o zaradení uchádzačov na pobyt rozhoduje Liga proti rakovine.


Dagmar Baluchová, foto: archív autorky

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 13 (6. apríl 2022)

Comments


bottom of page