top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Prekážal nám hluk i hnoj uložený blízko bytovky

Updated: Apr 14, 2021

Občania Starej Ľubovne sa sťažujú menej. Vlani putovalo na radnicu len šesť sťažností, kým rok predtým až 22.


V roku 2020 bola prijatá jedna petícia zameraná na protest časti obyvateľov proti výstavbe prístupových miestnych komunikácií k rodinným domom IBV nad Krivuľou cez prieluky z miestnej komunikácie na Zimnej ul.


K tomu Mesto zaregistrovalo šesť sťažností, resp. podnetov, ktoré podávatelia označovali ako sťažnosť. Tieto ponosy sa týkali zlomenej ruky na chodníku, všeobecného ohrozovania obyvateľkou bytového domu, nevhodného správania suseda, začatia rekonštrukčných prác bez potrebných povolení, uloženia hnoja v blízkosti vchodu pred bytovým domom a nevyhovujúcich podmienok v karanténnej stanici.

„Z týchto podaných sťažností štyri nenapĺňali ustanovenia zákona o sťažnostiach, boli však prešetrené v správnom konaní a na základe zistených skutočností bolo vydané rozhodnutie. Jeden z týchto podnetov bol vzatý späť oznamovateľom a samospráva podnet odložila záznamom,“ vysvetlila Katarína Železníková z MsÚ.nia. Ako pripomenula, radnica tiež v správnom konaní prešetrila 19 podnetov, ktoré jej boli odstúpené z iných orgánov ako Okresný úrad, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, resp. z vlastného podnetu.Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 13 (7. apríl 2021)

Comentarios


bottom of page