top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Predsedníctvo Zväzu múzeí Slovenska v Starej Ľubovni

Novou predsedníčkou Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) sa stala archivárka a dokumentátorka Ľubovnianskeho múzea Františka Marcinová (na fotografii). Zvolili ju delegáti členských múzeí na 30. valnom zhromaždení v Banskej Bystrici.


„Priznám sa, že moja voľba bola pre mňa trošku šok. Myslím, že najmä úspechy nášho múzea v múzejnej oblasti odzrkadlili to, že som bola zvolená. Je to pre mňa veľká česť a zároveň veľmi veľký záväzok,“ priznala novozvolená predsedníčka. Ako dodala, do predstavenstva ZMS boli tiež zvolení akční ľudia, „verím, že sa nám podarí posunúť naše múzejníctvo aspoň o trošku ďalej.“ Stará Ľubovňa sa tak vlastne stala sídlom ako predsedu Zväzu múzeí na Slovensku, tak aj sídlom predsedu Múzejnej a galerijnej rady – poradného orgánu ministerky kultúry SR. F. Marcinová chce najmä zvýšiť povedomie ľudí o múzeách a najmä o Zväze. „Naše múzeá ukrývajú svetové unikáty, ktoré nám závidí nejedno múzeum v zahraničí. Vieme o tom my, múzejníci, no široká verejnosť často nie. V súčasnosti sa múzeá berú skôr ako turistické atrakcie, no ich hlavné poslanie je úplne v niečom inom. Chránia našu históriu, aby sme sa z nej poučili, aby sa s ňou učili a najmä, aby sme ju posúvali ďalej,“ načrtla F. Marcinová. Spolu s členmi Predstavenstva ZMS si zadali za hlavný cieľ vybojovať pevné miesto múzeí v slovenskej spoločnosti. „Uvedomujeme si, že to chce veľmi veľkú zmenu najmä v myslení spoločnosti, ale niekto začať musí,“ dodala nová predsedníčka.


Čo ZMS rieši? Zväz múzeí na Slovensku je jediným profesijným združením múzeí v SR. Jeho poslaním je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné záujmy a vo všeobecnosti podporovať múzejníctvo na Slovensku. Zväz v súčasnosti združuje 73 múzeí, čo predstavuje tri štvrtiny slovenského múzejného potenciálu. Predseda ZMS je štatutárny orgán ZMS. V tomto roku ZMS slávi svoje 30. výročie vzniku.


Foto: archív F.M.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 33 (8. september 2020)

Comments


bottom of page