top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Pred 50 rokmi musel nútene odísť, veriacim to oznámil pri neďelných omšiach

Pred 50-rokmi Okresný národný výbor, odbor kultúry v Starej Ľubovni odňal Mons. Viktorovi Trstenskému, správcovi farnosti v Starej Ľubovni, štátny súhlas k duchovnej činnosti.Rozhodnutie z 30. januára 1974 mu bolo doručené 1. februára, v obvineniach sa mu vyčítala aj jeho aktivita medzi veriacimi a najmä medzi mládežou. Vtedajšia moc to považovala za protispoločenskú nebezpečnosť. Obvinili ho aj za štedrú večeru na fare pre opustených. Mons. Trstenský sa o svojom odvolaní dozvedel skôr, než mu bolo doručené. Uvedomujúc si, že už nebude môcť vstúpiť do kostola, prečítal ho veriacim pri nedeľných omšiach 27. januára 1974 a vyvrátil všetky proti nemu vznesené obvinenia a klamstvá. Trstenského odvolanie bolo zamietnuté spolu aj so žiadosťou o pridelenie bytu. Nemohol už vykonávať pastoračnú službu a do svojho odchodu zo Starej Ľubovne sa mohol zdržiavať len na fare, kde v súkromí slúžil aj sv. omše.

Do Starej Ľubovne prišiel v roku 1969, odísť musel 28. marca 1974, v deň svojich 66. narodenín, do rodnej Trstenej, kde žil až do svojej smrti 7. decembra 2006 a udržiaval vrelý vzťah k veriacim mesta pod hradom Ľubovňa. Bol autorom viacerých kníh a publikácií, v roku 1949 bol prvýkrát zatknutý, sedel v 24 žalároch. V roku 1991 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Stará Ľubovňa, jeho pôsobenie v meste pripomína aj pamätná tabuľa na priečelí tunajšej rímskokatolíckej fary.

Ľubomír Ogurčák, foto: archív

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 2, 17. januára 2024)

bottom of page