top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Prečo je dôležité, aby deti čítali? Vysvetľovali to v Ľubovnianskej knižnici

Updated: Aug 7, 2020


IMG_20191024_100400

V čitateľskej súťaži deti zatiaľ prečítali 270 kníh. Koncom októbra sa uskutočnil seminár o tom, prečo je dôležité, aby spoznali čaro čítania.


Čitateľská kampaň je určená pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl. „Začali sme 20. septembra, prihlásilo sa 19 tried zo všetkých základných škôl v Starej Ľubovni a opäť aj z Novej Ľubovne,“ povedala Zuzana Lukačovská, koordinátorka kampane. Súčasťou Stonožkového čítania sú aj semináre pre učiteľov a knihovníkov či inscenované čítania a modelové lekcie pre deti. „V novembri nás čakajú dve inscenované čítania v spolupráci so združením Osmijanko – Zázračné kľúče Márie Ďuríčkovej, ktoré bude spojené s tvorivými dielňami a Malí veľkí hrdinovia tajomného lesa,“ uviedla Z. Lukačovská.


Čítanie ako zážitok a jeho dôležitosť V tomto duchu sa niesol celodenný seminár pre učiteľov a knihovníkov s lektorkou Ľudmilou Hrdinákovou. Pustili sa do problematiky psychických procesov pri čítaní a ich existenčných, formotvorných a rozvíjajúcich sa efektov. „Na seminár prišlo okolo 20 učiteľov a knihovníkov z mesta aj okresu Stará Ľubovňa. Verím, že ich povzbudí, a okrem nových poznatkov a informácií získajú nadšenie, ktoré im v tom stereotype práce niekedy vyprchá,“ skonštatovala Z. Lukačovská. Ľ. Hrdináková zároveň upozornila na to, aby rodičia deťom doma čítali, nenechávali to len na učiteľov v škole a nenahrádzali deťom knihy mobilmi. „V prezentácii som načrtla nejakú teóriu z oblasti psychológie čítania, rozvoja čitateľskej gramotnosti a čitateľskej kompetencie, pretože čítanie naozaj zmenilo ľudstvo civilizačne. Čítaním začali ľudia inak myslieť a cítiť. Dokonca sú naozaj aj pozorovateľné štrukturálne zmeny na mozgu a máme určité rozumové, poznávacie alebo prosociálne schopnosti, ktoré sú výnimočné a vďaka čítaniu sa v psychickej oblasti formovali. A takisto aj naše prežívanie citov. Problém je, že nové médiá nám čítanie berú a uberajú nám teda z tohto potenciálu,“ vysvetlila. Počas dňa boli pripravené aj modelové lekcie pod vedením Dany Ďuračíkovej a Ľuboslavy Gottwaldovej, ktorých sa zúčastnili deti v predškolskom veku a žiaci 1. stupňa ZŠ. Lekcia pre predškolákov bola zameraná na rozvoj rečových, motorických jazykových a iných kompetencií. Kampaň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 41 (5. november)


ĽN 134/2019

Comments


bottom of page