top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Postreh občana: Radosť i sklamanie z obchvatu

Updated: Jun 26, 2020


Obchvat 2

Tak veľmi som sa tešil na nový obchvat, že som sa rozhodol ešte v predstihu napísať verejné  poďakovanie, ktoré uverejnili v Ľubovnianskych novinách. Ale, staré porekadlo hovorí, nechváľ deň pred večerom. Obchvat ako taký je v poriadku, aj teraz ho pred drobným doladením chválim, avšak jeho napojenia na ulice je katastrofálne. Z mesta, keď ideme po Levočskej a chceme pokračovať ďalej po nej, narazíme na STOP-ku a v bode, kde sa môžu ocitnúť až  štyri autá v kolíznej situácii… každý vodič vie, že najhoršia situácia pre plynulosť premávky, je – pohýnať sa z mŕtveho bodu.

Od Novej Ľubovne v smere na obchvat je to príliš rýchle, lebo je to hlavná cesta, čo zvádza nezodpovedných, a keď prídeme k Prešovskej ulici, je to čistá „divočina“. Keď pokračujeme na Chmeľnicu vpravo, chýba nájazdový pruh alebo  pokračujeme odbočením vľavo do mesta – neprehľadné, navyše s križovaním dvoch rýchlych ciest. A v smere od Chmeľnice musí vodič odbočiť na obchvat ani nie v 90° uhle, ale hádam až v 120°. Veľmi zle.. Možno až tragické! Vidno, že projektant si veľmi ťažkú hlavu s napojením obchvatu nerobil… Takto sa projektovalo, hádam, pred 30-50-timi rokmi, keď hustota cestnej premávky bola podstatne nižšia a nevyžadovala sa taká plynulosť premávky ako dnes. A STOP-ka plynulosti určite nepomôže, skôr naopak. Nechápem teda, prečo to projektant neriešil kruhovými objazdmi. Na Prešovskej ulici s vybudovaním „kruháča“ nie je problém, ale oponovať sa dá na Levočskej, myslím priestorovo. To však neobstojí, lebo je to cesta III triedy, ulica mesta, len s troma výjazdmi a urobiť ho hoci tesnejším, je vždy lepšie ako toto riešenie… 


Na Slovensku, aj vo svete vidíme väčšie i menšie „kruháče“ a spĺňajú svoj účel, napr. malý kruhový objazd v Bardejove na Kúpeľnej ulici v Poprade pri Bille alebo v susednom Poľsku v Czorstyne. Lebo do „kruháča“ vojdeš a vyberáš si, kde chceš vyjsť alebo trebárs sa aj vrátiť späť, keď si na niečo zabudol. Fantázia…

Inšpiráciu projektant hľadal zrejme aj v našom okrese, kde je podobných nedorobkov viac. Spomeniem len dva. Keď pokračujeme z obchvatu na Chmeľnicu a napájame sa na obchvat od čerpacej stanice Tankol, chýba tam nájazdový pruh, čo opäť znižuje plynulosť premávky. A vrcholom plytvania peňazí a arogancie voči vodičom je Ľubotín. Tam, za železničným nadjazdom, namiesto jednoduchého kruhového objazdu, ktorý rozdelí autá na Prešov, Bardejov a prípadne znovu na Starú Ľubovňu, vybudovali v minulosti monštrum podobné typu A je to! Na Bardejov sa krútime popod most a znovu narazíme na STOP-ku. Navyše s prikázaným smerom vľavo! Do Ľubovne sa nedostaneš! No nezmysel. Navrhujem preto k nášmu novému obchvatu prizvať skúseného projektanta-odborníka, ktorý prepracuje projekt vstupov a výstupov tak, aby vyhovoval predovšetkým nám, vodičom, a uľahčil prejazd v pohodlí. Treba tak urobiť čím skôr, ešte tohto roku, aby sme nemuseli ďalších tridsať rokov jazdiť po nezmysloch.


Čitateľ Pavol Fuchs


P.S.: Ak máte podobné alebo iné názory, reagujte na noviny@sl.media.sk, isto ich uverejnia. 


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 1/2020 (14. január)


Comments


bottom of page