top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Poslanci zvýšili primátorovi plat

Updated: Jul 10, 2020


DSC_0595

Poslanci mestského zastupiteľstva sa vo štvrtok 21. septembra jednohlasne zhodli na zvýšení platu primátora Starej Ľubovne Ľuboša Tomka. Po novom tak bude prvý muž mesta zarábať necelých 3 tisíc eur.


Udialo sa tak v treťom roku jeho funkčného volebného obdobia a návrh predniesol viceprimátor Peter Bizovský. Pripomenul, že po zvolení Ľ. Tomka sa mestské plénum uzhodlo na tom, že navýšenie platu okrem valorizácie príde po istom období a výsledkoch. „Myslím si, že je na čase v treťom roku, aby sme ten plat prehodnotili aj na základe práce, hospodárenia mesta, mestských organizácií…,“ vyjadril sa P. Bizovský a pripomenul aj historický najlepší rok 2016, čo sa týka investícii v Rozvojovom programe mesta a predniesol návrh za 30-percentné navýšenie pohyblivej zložky platu primátora. Deklaroval pritom zhodu dvoch poslaneckých klubov. Od poslanca Valenta Jaržembovského padol ešte jeden návrh za pridanie 5-tich percent, teda na 35, ten však neprešiel. Poslanci sa napokon jednohlasne stotožnili s 30-percentným navýšením pohyblivej zložky. Iba pripomenieme, že v decembri 2015 na prvom slávnostnom MsZ, kedy sa Ľ. Tomko ujal funkcie, mu poslanci pridali k platu, ktorý mu patrí zo zákona, 20 percent a výsledná suma vtedy predstavovala 2 502 €. Od 1. októbra tohto roku si tak primátor polepší o približne 500 eur. Iba dodáme, že mzda primátora je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok (2016 – 912 €) a násobku podľa počtu obyvateľov (v Starej Ľubovni je koeficient 2,53). A poslanci každej samosprávy môže túto sumu navýšiť maximálne o 70 percent.


Foto: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v ĽN č. 34 (26. september 2017)


Comments


bottom of page