top of page
  • Peter Rindoš

Poslanci rozhodnú o vyšších poplatkoch a daniach

Updated: Oct 27, 2023

V Starej Ľubovni pripravuje mesto zvýšenie daní a poplatkov. O návrhu budú rozhodovať poslanci na zasadnutí vo štvrtok 26. októbra.


Sumy pri jednotlivých položkách zahŕňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta číslo 41. Účinné je od roku 2005 a za takmer dve dekády ho budú poslanci meniť po 17-krát.


Vyššie sadzby a zľavy až pre starších

Ako sa v zámere samosprávy uvádza, od januára 2024 má stúpnuť sadzba dane z pozemkov, stavieb, bytov i nebytových priestorov. Smerom nahor má ísť aj daň za psa, a to napríklad v bytovke zo štyridsať na 48 eur. Drahšie má byť aj využívanie verejného priestranstva. Kým, napríklad za umiestnenie lunaparku počas Ľubovnianskeho jarmoku si mesto zapýtalo tisícku, po novom bude chcieť 2 500 eur.

Cenovo vyššie má ísť aj daň za ubytovanie, automaty či výherné prístroje. „Zvýšenie sadzieb miestnych daní bude v sumáre predstavovať zvýšenie príjmov mesta v sume 173-tisíc eur. Tieto príjmy budú použité na financovanie zvýšených výdavkov mesta,“ uvádza sa, okrem iného, v návrhu.

Po novom sa má platiť viac aj za komunálny i stavebný odpad. Vyššie má ísť aj veková hranica pri úľavách. „Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu bude zdrojom krytia každoročne sa zvyšujúcich výdavkov spojených s likvidáciou odpadu,“ ozrejmuje radnica.

Avizované zvýšenie sa týka bežných občanov, ale i podnikateľov na území Starej Ľubovne.

Detailnejšie sa budeme téme venovať v niektorom z ďalších vydaní, kde prinesieme premietnuté zmeny vyjadrené v eurách, a to podľa vybraných položiek.

Živý prenos z rokovania mestského zastupiteľstva môžete sledovať na našom https://www.facebook.com/lms.sk.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 39, 25. októbra 2023)

Za čo sa má platiť viac?
- za pozemky
- za stavby
- za byty a nebytové priestory
- za využitie verejných priestranstiev 
- za psa
- za odpad


Comments


bottom of page