top of page
  • Peter Rindoš

Poslanci kraja prideľovali peniaze

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prerozdeľovali do okresov 1,86 milióna eur. V oblasti kultúry a športu sa ušlo aj viacerým subjektom zo Staroľubovnianskeho okresu.Vyčlenený objem peňazí bol určený pre všetky okresy v rámci Výzvy poslancov. Staroľubovnianskemu, ktorý v krajskom parlamente zastupujú poslanci Peter Bizovský, František Orlovský, Zita Pleštinská a Peter Sokol, bolo prerozdelných 120-tisíc eur.


Dotácie navrhli poslanci

Celkovo bolo na Úrad PSK doručených 607 žiadostí o poskytnutie dotácie. Z nich 19 žiadostí nesplnilo kritériá Výzvy poslancov PSK. „Z tých, ktoré kritériá splnili, nebolo podporených 54 žiadostí,“ uvádzali materiály k zastupiteľstvu PSK.

Doručené žiadosti boli posudzované po formálnej stránke na oddelení dotácií odboru projektového riadenia v spolupráci s oddelením investícií odboru majetku a investícií a Oddelením právnym Kancelárie riaditeľa Úradu PSK. Dotácie boli napokon navrhnuté poslancami, z nich bol vyhotovený definitívny zoznam.Podporené projekty okresu Stará Ľubovňa 78 000 eur pre kultúru Obec Haligovce – výmena krytiny na kultúrnom dome, 10 000 eur Severný Spiš Pieniny – drevený betlehem v SL, 9 500 eur Farnosť Kolačkov – rekonštrukcia kaplnky, 6 000 eur Farnosť Sulín – rekonštrukcia vstupov do chrámu, 6 000 eur OZ „Kameň“ Kamienka – Barvinok jubiluje, 5 500 eur Obec Plaveč – dovybavenie kuchyne v dome kultúry, 5 000 eur Obec Čirč – oprava kuchyne kultúrneho domu, 5 000 eur Obec Šambron – výmena vstupných dverí do sály KD, 5 000 eur Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. – Slávnosť jari, 4 800 eur Obec Hromoš – vstupný prístrešok domu kultúry, 3 500 eur Obec Jarabina – XVII. ročník kultúrneho podujatia s názvom „Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov“, 3 500 eur Obec Hraničné – obnova kultúrneho domu, 3 000 eur „Združenie prvovýrobcov a spracovateľov surovín na výrobu liehu, výrobcov liehu a destilátov, ako aj ďalších potravinárskych komodít so Spiša“ – tradičný regionálny trh, 3 000 eur Obec Vislanka – vybavenie kuchyne kultúrneho domu, 1 500 eur Kyjovčík – Slová vekom odviate (2. vydanie), 1 500 eur Nestrácaj Nádej – 4. ročník Goraľský festival, 1 200 eur Obec Lacková – oprava havarijného stavu toaliet v expozícii, 1 000 eur Obec Pusté Pole – oprava a údržba interiéru kultúrneho domu, 1 000 eur Obec Starina – vybavenie kuchynky v kultúrnom dome, 1 000 eur Obec Kolačkov – stretnutia rodákov a folklórny festival, 1000 eur 1 500 eur pre rodinnú samosprávu Nadácia - Zachovanie dedičstva našich predkov - Rodinné popoludnie v historickom sade, 1 500 eur 40 500 na šport Chata Pieniny, s.r.o. - rekonštrukcia exteriérového fitnes ihriska, 10 000 eur Obec Chmeľnica - oplotenie a vybavenie športového areálu, 10 000 eur Obec Mníšek nad Popradom - modernizácia detského ihriska, 6 000 eur Obec Vyšné Ružbachy - rekonštrukcia multifunkčného ihriska, 6 000 eur Obec Veľký Lipník - chodník a oplotenie športovísk, 3 000 eur Obec Ruská Voľa nad Popradom - doplnenie inventáru klubu, 2 000 eur Ľubovnianski Rytieri HC - podpora hokejovej, 2 000 eur Obec Ľubotín - Z Ľubotína na hrad Plaveč, 1 500 eur


foto: PSK

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 19 (18. máj 2022)

Kommentare


bottom of page