top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Polstoročie s CVČ v Starej Ľubovni

Updated: Jul 7, 2020


CVC 18

Centrum voľného času (CVČ) v Starej Ľubovni, kedysi Okresný dom pionierov i Dom detí a mládeže, oslávilo svoju 50-tku! Počas polstoročia sa zameranie organizácie napriek zmene názvu súvisiacej so zmenou politického systému v roku 1989, ale nezmenilo. Stále tu zostáva v centre pozornosti aktívne a zmysluplné využívanie voľného času.   


Na veľkej udalosti v živote organizácie sa tak hlavne spomínalo, ale aj oceňovalo, ďakovalo… Na slávnostnej akadémii v Kine Tatra sa stretli okrem zástupcov spolupracujúcich organizácií i bývalí i súčasní zamestnanci, členovia predsedníctva Asociácie Centier voľného času Slovenska, zahraniční dobrovoľníci i partneri, priatelia, podporovatelia… „Naše cetrum je veľmi flexibilné a neslúži dnes už len pre deti a mladých, ale je miestom, kde aktívne trávia voľný čas aj starší a dokonca seniori, a to mu dáva budúcnosť,“ povedal primátor mesta Ľuboš Tomko, ktorý si tak ako mnohí hostia spomenul na svoje pôsobenie v CVČ, a to v rybárskom krúžku.

CVC 6

„Počas tých rokov to bolo obrovské množstvo detí, ktoré tu prišli s rôznymi záujmami. A dnes ich stretávam ako inžinierov, odborníkov v tom, čomu sme sa im venovali,“ podotkol bývalý riaditeľ Rudolf Roman, ktorý na 21 rokov v šéfovskej stoličke rád spomína. Ako dodal, v minulosti sa síce viac preferovali prírodné vedy, technické smery…, nič to ale nemení na tom, že tu deti dostali,„do vienka množstvo užitočných rád, zručností i skúseností, ktoré dnes vracajú svojej rodine.“

Spomienky hlavne staršej generácie tak oživovali aj éru pionierskych šatiek, ale v duchu veľkého nadšenia pri organizovaní mnohých aktivít, keď síce často chýbala technika, vybavenie…, ale rozhodne nie chuť a veľké chcenie.

DSC_1446 - kópia

Počas 50-tich rokov sa CVČ posunulo k moderným aktivitám, ale mnohé tradičné činnosti a akcie pretrvali aj celé desiatky rokov.„Teším sa z toho, že samospráva pochopila, že CVČ nie je len o krúžkoch, ale o širokom spektre činnosti a ponuka rôzne alternatívy pre rôzne vekové skupiny. No a osobitne som pyšná na  kino, ktoré prevádzkujeme. A čo mi je ľúto? Tak asi to, že sme prišli o detský tábor na Medzibrodí, toto nám chýba, keď organizujeme rôzne pobytové aktivity,“odpovedala na niekoľko otázok súčasná riaditeľka Marta Hanečáková, ktorá pracuje v CVČ od roku 1979 a na pozícii riaditeľky 26 rokov.

Za tieto roky sa CVČ takpovediac aj otvorilo svetu, medzinárodná spolupráca v rámci mládežníckych výmien umožnila tak našincom vycestovať a spoznávať iné kultúry, ako aj hosťovanie mladých dobrovoľníkov v Starej Ľubovni. Aj na oslavách 50-tky sa zúčastnila desiatka z vyše 30-tky dobrovoľníkov.„Mám tie najkrajšie spomienky. V Starej Ľubovni som prežil jeden rok, naučil som sa slovenčinu, zodpovednosti i samostatnosti. Spoznal som vašu kultúru a nádhernú prírodu,“ povedal na slávnostnej udalosti Francúz Michel Bourdier.

DSC_1491 - kópia

Jeho turecká „kolegyňa“ potvrdila to isté a prezradila, že si v Starej Ľubovni dokonca našla „lásku“. Napokon, spomienok, ale i vízií do budúcnosti má CVČ veľa, vždy to bola a iste aj bude organizácia o obrovskom množstve ľudí, komunít, akcií, súťaží, krúžkov, nápadov, výletov, smiechu, táborov, spolupatričnosti, priateľstiev a isto aj lások, zdokonaľovaní talentov… a zážitkov, ktoré nikto nikomu nevezme.

Tak, ŽIVIO do ďalších rokov!


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 18 (9. máj 2018)


コメント


bottom of page