top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Pohol sa obchvat Plavnice! Stavať by sa malo v novembri

Updated: Jul 2, 2020


Screenshot_20190224-202120_Chrome

Po eufórii z výstavby juhovýchodného obchvatu Starej Ľubovne prichádza ďalšia dobrá správa. Bude sa stavať aj obchvat Plavnice, a to s dopadom na región! 


„Projekt I/68 Plavnica preložka cesty bol koncom minulého roka schválený na prípravu spolufinancovania z fondov EÚ a dostal sa do zoznamu národných projektov. Sú spracované súťažné podklady na verejné obstarávanie stavebných prác, ktoré sú na kontrole na ministerstve dopravy a výstavby a zároveň sa aktualizuje dokumentácia na realizáciu stavby s termínom dodania koncom marca 2019,“ potvrdila Lucia Karelová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Bratislava. O tomto obchvate sa hovorí viac než 30 rokov. Boli spracované rôzne varianty, posledná – schválená, začína v smere Stará Ľubovňa – Prešov približne 300 m pred križovatkou do Ľubovnianskych kúpeľov. Tam zabočí vľavo a pokračovať bude cez rieku Poprad (tá ju skríži 2-krát) a potom bude pokračovať súvisle so železničnou traťou. Nová preložka bude smerovať ďalej medzi obcou Plavnica a traťou. V časti, kde sa križuje s cestou na Malý Lipník, je navrhnutá mimoúrovňová križovatka, potom bude prechádzať mostom cez potok Šambronka, a to popod futbalové ihrisko a pri kaplnke sa napojí na terajšiu cestu I/68 smerom na Prešov.


Viac o stavbe desaťročia sa dočítate v ĽN č. 8, ktoré bude v predaji do 4. marca.  


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.

Σχόλια


bottom of page