top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Poetická Ľubovňa 2023: Hlavná cena pre domáceho Mareka Jaroša

V sobotu 11. marca popoludní sa v obradnej sieni MsÚ stretli básnici a prozaici zo všetkých kútov Slovenska, aby si prevzali ocenenia, ktoré im porota v zložení Ján Petrík (predseda), Peter Karpinský a Eva Kollárová prisúdila za vlastnú literárnu tvorbu, ktorú poslali do 31. ročníka Poetickej Ľubovne.

Marek s hlavnou cenou


Porota posudzovala spolu 375 prác od 113 autorov. V poézii 293 prác od 68 autorov a v próze 82 prác od 45 autorov. Udelila 34 ocenení v štyroch kategóriách a 8 zvláštnych cien.


Pri zrode literárnej súťaže pre dospelých

Jednou z mimoriadnych cien je aj Cena o. Vasiľa Kočembu, ktorú do súťaže pravidelne venuje obec Veľký Lipník. V decembri 2022 uplynulo 25 rokov od smrti básnika, novinára, publicistu, kňaza Vasiľa Kočembu, ktorý pochádzal z obce Veľký Lipník, kde je aj pochovaný. Ako kňaz pôsobil v mnohých obciach a mestách Prešovského kraja, naposledy v Prešove. Unikátnosť básnického diela Vasiľa Kočembu spočíva v jeho dvojjazyčnosti písal v ukrajinskom a slovenskom jazyku. K jeho najznámejším dielam patrí zbierka Zo zeme a z neba. Spolu so staroľubovnianskou poetkou Monikou Tančákovou stál pri zrode Poetickej Ľubovne, ktorej až do svojej smrti predsedal. Cenu otca Vasiľa Kočembu získala Amalka Ľudmila Valenčíková zo Spišskej Novej Vsi za poéziu i prózu.


Hlavná cena do Starej Ľubovne

Hlavnú cenu Ľubovnianskeho osvetového strediska si vypísal Marek Jaroš zo Starej Ľubovne za poéziu. Súčasťou ocenenia je aj „ľubovňanske olufko“ - ceruza, symbol Poetickej Ľubovne, z dielne ľudového rezbára Jána Mosorjaka.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa nezaobišlo bez rozhovoru s literárnym hosťom. Tentoraz sa do kresla pre hosťa posadil prozaik, rodák zo Starej Ľubovne, Martin Hlavatý. Peter Karpinský sa s ním rozprával nielen o jeho debute Nadrobené... Prezradil, aké má koníčky, že je menežérom kapely Smola a hrušky aj čo-to zo svojho detstva a inšpiratívnych miestach.

Záver patril rozborovému semináru s porotou. Pod organizáciu podujatia sa podpísali Ľubovnianske osvetové stredisko a Mesto Stará Ľubovňa.

Ká, viac na fb mesta SL, foto: Michal Petrilák

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 10, 15. marca 2023)bottom of page