top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Po ochladení už vykurujú

Updated: Sep 23, 2022

Mestský Slobyterm začal v pondelok s vykurovaním bytov a prevádzok. Vplyv chladného počasia ľudia pociťovali už niekoľko dní predtým.


Vykurovanie začína spravidla začiatkom septembra, hovorí o tom aj zákon o tepelnej energetike a vyhláška ministerstva o určenej kvalite dodávky tepla. „Podľa uvedenej vyhlášky sa vykurovať začína, ak vo vykurovacom období, klesne priemerná denná teplota vonkajšieho vzduchu dva po sebe nasledujúce dni pod 13 stupňov Celzia a podľa predpovede počasia sa neočakáva zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúci deň nad 13 stupňov,“ uviedol mestský Slobyterm.


Nezabudnúť odvzdušniť radiátory

Ako uvádza mestský Slobyterm, splnením predchádzajúcich podmienok pristúpil v pondelok 19. septembra od deviatej hodiny k spusteniu vykurovania. „Tepelné prázdniny trvali necelé štyri mesiace. Počas nich sme vymenili opotrebované a poškodené rozvody tepla v okruhu kotolne K- 2 v celkovej rozvinutej dĺžke dva a pol kilometra. Momentálne prebiehajú práce na konečných terénnych úpravách.“

Spoločnosť tiež vykonala odborné prehliadky a skúšky na plynových, tlakových a elektrických zariadeniach. Medzitým tiež vykonala opravy a údržbu všetkých vyhradených technických zariadení. „Aj prostredníctvom Ľubovnianskych novín chcem poprosiť všetkých vlastníkov a nájomníkov bytov, aby si na vrchných poschodiach odvzdušnili radiátory, samozrejme, iba v prípade, pokiaľ nie sú nainštalované samoodvzdušňovacie ventily,“ oslovil verejnosť Milan Malast, riaditeľ Slobytermu.


rin, foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 35 (21. september 2022)

Comentários


bottom of page