top of page
  • Peter Rindoš

Poškodené ihrisko obnovili z peňazí od premiéra

Futbalové ihrisko s umelou trávou v Starej Ľubovni poškodila minuloročná povodeň. Za pomoci špeciálnych technologických postupov ho prednedávnom znova vynovili.

Prívalový dážď a množstvo vody spôsobili ešte minulý rok v júli poškodenie modernej umelej plochy. V areáli na Továrenskej ulici vtedy ostali veľké nánosy bahna. Na následné opravy boli v decembri 2021 vyčlenené peniaze z rezervy predsedu vlády, konkrétne išlo o sumu 29 990,40 eur.


Ako nové

Ihrisko síce bolo aj po povodni využívané, výrazne však utrpela jeho kvalita. K odstráneniu havarijného stavu došlo až v predchádzajúcich týždňoch. Potrebe obnovy nahrávalo aj vyjadrenie architekta. „Dá sa očakávať, že zanesením športovej plochy odplaviteľnými časťami (bahnom) by došlo ku nekontrolovanému množeniu náletových rastlín,“ poznamenal odborník.

Rekonštrukčné práce obsahovali niekoľko fáz. „Potrebné bolo najprv odstrániť samotný nános bahna, ktoré bolo asi v jednej tretine ihriska. Špeciálnymi vysávačmi sme vysali piesok aj poškodený granulát, dá sa povedať, že ostal iba čistý koberec. Neskôr sme na poškodené miesta doplnili nový granulát i piesok, ale v menšej miere i po ostatnej ploche. Tráva na ihrisku bola následne prečesaná. Dá sa povedať, že ihrisko je teraz ako nové,“ povedal nám k postupu prác Peter Sagan, konateľ spoločnosti, ktorá realizovala práce.


Peter Rindoš, foto: sagansport, archív

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 26 (6. júl 2022)

Comments


bottom of page