top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Počty žiakov na stredných školách sa budú redukovať

Updated: Jul 3, 2020


psk

Stredné školy v pôsobnosti  kraja sa budú musieť uspokojiť s nižším počtom prijatých študentov pre školský rok 2019/20. Viacerým riaditeľom sa to nepozdáva.


Ako informovala Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK, počty žiakov, ktoré prijmú v budúcom roku stredné školy, by mali reálnejšie zohľadňovať demografický vývoj i potreby trhu práce. Vyplýva to z novej legislatívy, ktorou ministerstvo školstva oklieštilo právomoci krajských zastupiteľstiev a určilo počty žiakov prvých ročníkov pre všetky školy na území kraja…


V meste Stará Ľubovňa sa tieto zmeny dotknú 5 stredných škôl. Kraj im určil najvyšší počet žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/20. Pre Obchodnú akadémiu (OA) to je 44 miest, pre Strednú odbornú školu technickú (SOŠT) na Levočskej ul. 62, Strednú odbornú školu (SOŠ) na Jarmočnej ul. 73, Gymnázium T. Vansovej 46 a Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša 46.


Ako na to reagovali niektorí ich riaditelia? Dozviete sa v dvojčísle ĽN č. 47-48,  ktoré bude v predaji do 31. decembra 2018.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. Nezabudnite si ho preto kúpiť, stojí iba 35 centov. Podporíte tak predajnosť, ktorá je v týchto neľahkých časoch priam rozhodujúca.


Commenti


bottom of page