top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Počet OČR-iek vzrástol osemnásobne


Nápor na Sociálnu poisťovňu (SP) je v týchto dňoch enormný. Mimoriadne nárasty  zaznamenáva v oblasti nemocenských dávok, hlavne tzv. OČR-iek. Pobočka SP v Starej Ľubovni aktuálne rieši a vypláca mimoriadne počty dávok napriek tomu, že zhruba 20 % jej pracovníkov je, tak ako v iných inštitúciách, na dočasnej PN-ke alebo na OČR.


Dávky na účte


V uplynulom mesiaci apríl vyplatila pobočka SP v Starej Ľubovni celkovo 3 373 nemocenských dávok v objeme 790 142 eur v troch výplatných termínoch, čo predstavuje oproti aprílu 2019 nárast o 110 %. Pre porovnanie, vlani v apríli  tu vyplatili 1 606 nemocenských dávok (477 tisíc €). Z 3 373 vyplatených nemocenských dávok bolo 1673 pandemických a 1700 nepandemických nemocenských dávok.


Aj vzhľadom k tomu, že školáci zostali pre epidemiologickú situáciu doma, rodičia hlavne využili, resp. boli  nútení využiť nárok na ošetrovné člena rodiny, teda OČR-ku. Z celkového počtu vyplatených nemocenských dávok tvorili OČR-ky číslo 785. V porovnateľnom období minulého roku bolo OČR-iek 98, počet teda narástol osemnásobne!


Väčšina z týchto rodín už má peniaze z týchto dávok na účte. Dávka tvorí 55 percent z denného vymeriavacieho základu, čo je v podstate hrubý mesačný príjem zamestnanca alebo živnostníka, ktorý platí sociálne poistenie. Zamestnanec, ktorý napr. za ostatné dva roky zarábal 800 eur mesačne v hrubom, bude mať za 31-dňový mesiac dávku ošetrovného zhruba 448 €.


Aj množstvo telefonátov


„Aj napriek tomu, že sa počet nemocenských dávok viac ako zdvojnásobil oproti aprílu 2019, dokázali sme vyplatiť 90 % nemocenských dávok. Zvyšných 10 percent nebolo zatiaľ vyplatených z dôvodu nekompletnosti potrebných údajov, ktoré od poistencov získavame prostredníctvom elektronickej komunikácie, prípadne telefonicky,“ vysvetlila Danka Matiová, riaditeľka pobočky SP v Starej Ľubovni, ktorej pracovníci v týchto dňoch musia aj oveľa viac komunikovať s klientmi, hlavne telefonicky. „Najčastejšie sa pýtajú na to, akým spôsobom majú žiadosti o OČR zasielať, prečo treba priložiť aj čestné vyhlásenie, kedy bude dávka vyplatená. Pri spracovaní žiadostí sa často stretávame s tým, že poistenec zašle nekompletnú žiadosť alebo namiesto informácie o poistencovi uvedie informácie o dieťati, prípadne žiadosť zašle na mailovú adresu inej pobočky a podobne,“ dodala riaditeľka poisťovne.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 17 (5. máj 2020)

Comments


bottom of page